Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Amasya Genelgesi (Tamimi)

(22 Haziran 1919)

Mustafa Kemal'in Samsun ve Havza'daki girişimleri harekete geçmek için gerekli olan koşulların uygun olduğu düşüncesini güçlendirmiştir. Kurtuluştan yana geniş bir yığın oluşmuştu. İzmir'in işgali ve azınlıkların çalışmaları, kurtuluş isteğini güçlendirmişti. İstanbul Hükümetinin etkisizliği halkın yeni bir örgütlenmeye duyduğu ihtiyacı artırıyordu.

Bu koşullar altında halkın örgütlenmesi ile ilgili ilk çağrı,

22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal, Ali Fuat, Rauf ve Refet Paşa'ların imzası, Cemal ve Kazım Karabekir Paşa'ların telgraf onayıyla Amasya Genelgesinde yapılmıştır.

Genelgede şunlara yer verilmiştir:

*Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

*Merkezi Hükümet, üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir, bu da milletimizi yok olmuş tanıtıyor.

*Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve karan kurtaracaktır.

*Ulusun haklarını dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve kontrolden uzak bir ulusal kurulun kurulması gereklidir.

*Anadolu'nun her bakımdan en gü- venilir yeri olan Sivas’ta ulusal bir kongrenin kısa sürede toplanması kararlaştırılmıştır.

*Bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış üç delegenin olabildiğince çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

*Herhangi bir kötü durumla karşılaşılabileceği düşünülerek, bu iş, ulusal bir sır gibi tutulmalı ve delegeler, gereken yerlere kimliklerini gizleyerek gelmelidirler.

*Doğu illeri adına 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. O güne değin öteki il delegeleri de Sivas'a ulaşabilirlerse, Erzurum Kongresi’nin üyeleri de Sivas'ta yapılacak kongreye katılmak üzere yola çıkacaklardır.

Önemi :

1)Halk ilk kez ulusal mücadeleye çağırıldı.

2)Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi belirlendi.

3)İlk kez Ulusal Egemenlik fikri ortaya kondu.

4)Osmanlı hükümetine ilk kez karşı çıkıldı.

5)Temelinde yeni devlet kurma ve ulusçuluk fikri yer almaktadır.

Not: Mustafa Kemal İstanbul Hükümetinin geri dönmesi yolundaki baskısı

sonucu 8-9 Temmuzda askerlik görevinden ayrılmıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/