Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Ulusal Mücadele nin Mali Kaynakları

İç Kaynaklar:

1.Halkın bağışları

2.Özel vergiler ve Tekâlif-i Milliye Emirleri

3.İstanbul’dan yapılan gizli yardımlar (İstanbul Hükümeti’nde görev alan ve Milli Harekete sıcak bakan Harbiye Nazırı ve diğer bakanların desteği)

4.Gizli milli teşkilatların, İtilaf Devletleri’nin

denetimindeki cephaneliklerden kaçırdıkları silah ve cephaneler

Dış Kaynaklar:

1.Sovyet Rusya’dan gelen yardımlar (silah, cephane, para gibi)

2.İngilizlerle menfaat çatışması içinde olan Fransızların (Ankara Antlaşması'ndan sonra) ve İtalyanların Anadolu’dan çekilirken bıraktıkları savaş araç gereçleri

3.Hint Müslümanlarının yardımları

4.Azerbaycan ve Türkistan Türklerinin yardımları Kıbrıs Türklerinin yardımları

Besin maddeleri miktarı ile fiyatını gösteren tablo
Cinsi Kilo Fiyatı (Kuruş) Toplanan Miktar (Ton)
Buğday 7 16.703
Arpa 4 14.074
Şeker 62 224
Gazyağı 39 260

Ağustos-Kasım1921 ayı sonuna kadar Tekâlifimilliye komisyonlarınca halktan toplanan besin maddeleri ve eşyalardan bazıları;

 

Giyecek miktarı ile fiyatını gösteren tablo
Cinsi Bir Adet Fiyatı (Kuruş)

Toplanan

Yekûn

Don 75 426.609 adet
Gömlek 75 452.672 adet
Çarık 45 334.934 adet
Çorap 31 363.285 adet
Kundura 300 2.373 çift

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/