Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Tekalifi milliye Emirleri

(7 - 8 Ağustos 1921)

Mustafa Kemal, Başkomutanlık Kanunu ile meclisin bütün yetkilerini alarak, devlet işlerinde tek başına ve çabuk karar vermek fırsatı bulmuştu.

Bu yetkiler üç aylık sürelere uzatıldı. 20 Temmuz 1922’de ise süresiz hale getirildi. Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı

seçilinceye kadar bu durum devam etti.

Mustafa Kemal, Türk ordusunun yeni bir muharebeye (Sakarya Muharebesi) hızla hazırlanmasını sağlamak için, Tekalifi milliye Emirleri (Milli Yükümlülüklerini) yayınladı (7-8 Ağustos 1921).

Tekalifi milliye Emirleri  göre:

1.Ülke çapında Tekalifi milliye komisyonları kuruldu.

2.Her ev bir kat çamaşır, bir çift çorap ve çarık hazırlayacaktı.

3.Tüccar ve halk elindeki çamaşır, bez, kumaş, astar, kösele, hayvan malzemesi vs.nin yüzde kırkını, bedeli sonradan ödenmek şartıyla teslim edecekti.

4.insan ve hayvan yiyeceklerinin yüzde kırkı teslim edilecekti.

5.Ulaşım araçları, ayda bir defa olmak üzere 100 km kullanılacaktı.

6.Ordunun ihtiyacı olan terk edilmiş bütün mallara el konulacaktı.

7.Akaryakıt, araba lastiği vs.nin yüzde kırkı teslim edilecekti.

8.Silah ve malzeme yapan demirci, marangoz, saraç, dökümcü gibi meslek sahipleri ordunun emrine alınacaktı.

Bu emirlerin yerine getirilmesi için İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur.

Tekalifi milliye Emirleri, dünyada ilk kez topyekün bir savaşın uygulanması gibiydi. Bu emirler Sakarya Muharebesi için çıkartılmıştı. Fakat faydası, daha çok Büyük Taarruz’da görülmüştür. Bu emirler, Osmanlı’da sefer zamanı veya olağanüstü durumlarda uygulanan "Avarız" vergisiyle benzerlik göstermektedir.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/