Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1.İnönü Muharebesi

(6-10 Ocak 1921)

Düzenli ordunun, Batı Cephesi’ndeki ilk savaşıdır, ingilizlerin desteğini alan Yunanlılarla savaşılmıştır.

 Yunanlıların Amacı:

-Sevr Antlaşması’nın Türklere kabul ettirmek,

-Çerkez Ethem isyanı’ndan faydalanmak,

-Ankara’nın, Batı Cephesi ile bağlantısını sağlayan demir yolunun geçtiği Eskişehir’i ele geçirerek Ankara üzerine yürümekti.

Yunanlılar; Bursa üzerinden Eskişehir, Uşak üzerinden ise Afyon

doğrultusunda saldırıya geçtiler. Albay İsmet (İnönü) Bey komutasındaki Türk ordusu tarafından İnönü mevzilerinde yenilgiye uğratılan Yunanlılar, Bursa yönünde geri çekildiler. Sonuçları:

Düzenli ordunun Batı Cephesi’nde kazandığı ilk zaferdir. Yunan ordusunun ilerleyişi bir süre için durduruldu.

Zaferin ardından Çerkez Ethem isyanı tamamen bastırıldı. Kuvayımilliye Dönemi sona erdi.

Türk milletinin morali yükseldi, kurtuluş ümidi arttı, ismet Bey (İnönü), generalliğe terfi ettirildi.

Düzenli orduya olan güven ve katılım arttı.

•Afganistan’la Dostluk Antlaşması imzalandı (1 Mart 1921).

TBMM Hükümeti’nin gücünden endişe eden Sovyet Rusya’nın bu şüphesi ortadan kalktı.

Rusya ile Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) imzalanmasında etkili oldu.

Yunanlılara karşı güvenleri sarsılan İtilaf Devletleri; Sevr Antlaşması’nı, Türk milletine kolaylıkla kabul ettiremeyeceklerini anladılar.

Bu durum, İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılığına yol açtı.

itilaf Devletleri’nin, Londra Konferansı’nı toplamalarında etkili oldu.

TBMM, yeni bir Türk Devleti’nin kurulduğunu göstermek ve yaptığı işleri hukuksal bir düzene koymak için ilk anayasasını (Teşkilât-ı Esasiye Kanunu) kabul etti (20 Ocak 1921).

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/