Kpss Kısa Tarih Notları

Kpss Kısa Tarih Notları

Proto Türkler Hakkında bilgi

Türkler’in kökeni ve  anayurduna ait tahminler çeşitlidir. Bundan dört bin yıl kadar önce ki M.Ö. 2000 yıllarına rastlar, Orta Asya'da Türkler" in atalarının yaşadığı sanılmaktadır. Bu ırka Proto-Türkler denmektedir. Rus arkeologlarının son kazılarına göre Proto-Türkler, beyaz ve brakisefal yani geniş kafalı bir ırktır.

Proto-Türkler'in çevresinde yaşayan kavimlerin ise dolikosefal yani uzun kafalı oldukları kazılarda bulunan iskeletlerden anlaşılmıştır. Proto-Türkler (ilk Türkler), avcı ve savaşçı

Bizans Hakkında Bilgi

M.S. 395’te imparator Büyük Theidosius, Roma’yı «Doğu» ve «Batı» olmak üzere ikiye böldü. Bizans da denen Doğu imparatorluğun merkezi, İstanbul’du. Daha ikiye ayrılmadan önce, 11 mayıs 330’da Roma imparatorluğunun başkenti ilan edilen bu şehir. Büyük Konstantin tarafından yeniden kurulurcasına genişletilmiş, onun devrinde bile 200.000 nüfusa erişmişti. Bu hükümdar, Hıristiyan dinini de kabul etti. Böylece zaten Hıristiyan dininin az çok yayıldığı Anadolu, Hıristiyanlaşmaya başladı.17 ocak 395’ten 19 mayıs

İyonlar Kimdir?

Batı Anadolu’da, Ege bölgesinde ise M.Ö. 2000'lerden başlayarak muhtemelen doğudan gelen İyonlar, gittikçe nüfuz kazanmışlardır. Büyük Menderes ve Gediz arasındaki bölgenin klasik adı tyonya’dır. Fakat İyonlar, bütün Ege bölgesine yayılmışlardır, önce Hititler’e tâbi olmuşlar, M.Ö. 1200'lerden sonra Yunan kültürünün nüfuzu altına girmişlerdir. İyonlar; Mısırlılar, Hititler, Mezopotamyalılar'dan öğrendiklerini Yunanlılara öğretmişlerdir. Bu suretle klasik medeniyetin temellerini teşkil eden

Hititler Kimdir

Hititler, doğudan gelip Anadolu'ya yerleşen Ari (Hind-Avrupa) asıllı bir kavimdir. M.Ö. 1850 yıllarına doğru Orta Anadolu’da Hitit devleti kurulmuş, zamanla genişleyerek Anadolu’nun tamamına yakın bir kısmına, hatta Suriye'ye hakim olmuş, Kıbrıs’ı yüksek hakimiyeti altına alabilmiş, fakat Boğazları geçip Trakya’ya geçememiştir.

M.Ö. 1650'e doğru I. Mursilis'le Hititler, imparatorluk

İkinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları

-Milyonlarca insan öldü; kalanlar ise büyük sıkıntılar çekti.

-Güçler dengesinde yeni gelişmeler oldu ve soğuk savaş dönemi başladı.

-Dünya ülkeleri; Nato (Kuzey Atlantik Savunma Paktı - 1949) ve Varşova Paktı