Kpss Kısa Tarih Notları

Kpss Kısa Tarih Notları

Göktürkler Zamanında Türk Toplum Hayatı

Göktürklerin. Yükselme çağlarında Türk ordusu, Asya’nın en güçlü askeri kuvveti idi. Büyük kısmı atlı idi. Makedonya ve Roma piyadesi ne ise, Türk süvarisi de oydu. Birinci başarı sebebi, süratti. Bir sefer süratle bitirilemediği, baskın vasfını kaybettiği, sürpriz olmaktan çıktığı takdirde, felaket sayılırdı. Yoğun Çin dünyasında ancak bu bozkır taktiği ile başarı kazanmak mümkündü. Gece ve gündüz yürüyüşle yol alan ve yedek atlarına binen Türk süvari

Mete Kimdir?

M.S. 216’ya kadar 436 yıl süren Hun hanedanı, Osmanlılardan sonra en çok saltanat süren ikinci Türk ailesidir. Bütün Türk kavimlerini ilk defa bir araya topladığı için de, tarihi önemi çok büyüktür. Teoman'ın oğlu ve halefi Mete, devleti çok büyük bir imparatorluk haline getirmiştir. Büyük İskender’den 133 yıl sonra tahta geçen Mete, Türk destanlarına «Oğuz Han» şeklinde aksetmiştir. Çinliler .bu  hükümdara Maot’un demektedirler ki, Türkçesinin Motun gibi bir şey olduğunu gösterir. Mete, M.Ö. 209’dan 174'e kadar 35 yıl hükümdarlık etmiştir. Bu yıllarda tamamlanan

Proto Türkler Hakkında bilgi

Türkler’in kökeni ve  anayurduna ait tahminler çeşitlidir. Bundan dört bin yıl kadar önce ki M.Ö. 2000 yıllarına rastlar, Orta Asya'da Türkler" in atalarının yaşadığı sanılmaktadır. Bu ırka Proto-Türkler denmektedir. Rus arkeologlarının son kazılarına göre Proto-Türkler, beyaz ve brakisefal yani geniş kafalı bir ırktır.

Proto-Türkler'in çevresinde yaşayan kavimlerin ise dolikosefal yani uzun kafalı oldukları kazılarda bulunan iskeletlerden anlaşılmıştır. Proto-Türkler (ilk Türkler), avcı ve savaşçı

Bizans Hakkında Bilgi

M.S. 395’te imparator Büyük Theidosius, Roma’yı «Doğu» ve «Batı» olmak üzere ikiye böldü. Bizans da denen Doğu imparatorluğun merkezi, İstanbul’du. Daha ikiye ayrılmadan önce, 11 mayıs 330’da Roma imparatorluğunun başkenti ilan edilen bu şehir. Büyük Konstantin tarafından yeniden kurulurcasına genişletilmiş, onun devrinde bile 200.000 nüfusa erişmişti. Bu hükümdar, Hıristiyan dinini de kabul etti. Böylece zaten Hıristiyan dininin az çok yayıldığı Anadolu, Hıristiyanlaşmaya başladı.17 ocak 395’ten 19 mayıs

İyonlar Kimdir?

Batı Anadolu’da, Ege bölgesinde ise M.Ö. 2000'lerden başlayarak muhtemelen doğudan gelen İyonlar, gittikçe nüfuz kazanmışlardır. Büyük Menderes ve Gediz arasındaki bölgenin klasik adı tyonya’dır. Fakat İyonlar, bütün Ege bölgesine yayılmışlardır, önce Hititler’e tâbi olmuşlar, M.Ö. 1200'lerden sonra Yunan kültürünün nüfuzu altına girmişlerdir. İyonlar; Mısırlılar, Hititler, Mezopotamyalılar'dan öğrendiklerini Yunanlılara öğretmişlerdir. Bu suretle klasik medeniyetin temellerini teşkil eden