Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Kpss Tarih Notları

Katolik Kilisesinin Bozulması : Tarihin.com

KATOLİK KİLİSESİ’NE BAĞLILIĞIN AZALMASININ SEBEPLERİ

Katolik Kilisesi'ne bağlılığın azalmasının sebeplerini kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

1. Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması,

2. Skolastik Düşüncenin yıkılması,

3. Haçlı seferlerinden sonra Avrupa’da özgür düşünce ortamının oluşmasıdır.

Yorum ekle