Hz. Muhammed'in (S.A.V) Hayatı

KISACA HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) HAYATI

Hz. Muhammed 570 yılında Mekke'de doğdu. Kureyş Kabilesi'nin Haşimoğulları soyundandır. Babası Abdullah, annesi Amine Hatun'dur. Hz. Muhammed (S.A.V) doğmadan önce babasını, 6 yaşındayken de annesini kaybetmiştir. Dedesi Abdülmuttalib'in yanında büyüyen Hz. Muhammed (S.A.V.) daha sonra amcası Ebu Talib'in yanında yetişmiştir. Amcası ile birlikte ticaretle uğraşmış, kervanlarla Suriye'ye gitmiştir.

Hz. Hatice ile 25 yaşında evlilik yapmış ve Hz. Hatice'nin ticari işlerini idare etmiştir. Doğruluğu, güvenilirliği sebebiyle Mekkeliler ona Muhammed'ül emin demişlerdir.

Ramazan aylarında Mekke dışındaki Hira Dağlarında yalnızlığa çekilen, ibadet ve düşünmekle zamanını geçiren ve hiç bir zaman putlara tapmayan Hz. Muhammed (S.A.V.) 27 Ramazan 610 yılında Cebrail'in ona "Oku" demesiyle ilk vahisini almıştır.

40 yaşında peygamber olan Hz. Muhammed (S.A.V.) bundan sonra İslam dinini yayma, Allah'ın emirleri insanlığa tebliğ etme vazifesiyle meşgul olmuştur. İslam dinini ilk kabul edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Zeyd ve Hz. Ebubekir  olmuştur.

Haç mevsiminde Mekke'ye gelenlerle görüşerek onlara İslamı anlatmaya çalışmıştır. Akabe biatlerinde verilen sözler neticesinde Mekke'de işkence ve baskı gören Müslümanlarla birlikte 622 yılında Medine'ye Hicret etmiştir. Mekke'yi en son terk eden peygamberimiz 24 Eylül 622 yılında Medine'ye gelmiştir.

Hicretin gerçekleştiği 622 yılı, Hz. Ömer zamanında Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Mekke'den göç eden (Muhacir) ve Medineli Müslümanları (Ensar) kardeş ilan eden Hz. Muhammed (S.A.V), Medine'de bulunan Yahudilerle 623 yılında insancıl temeller üzerine kurulmuş bir sözleşme yapmıştır. Bu sözleşmeye göre;

Medine birlikte savunulacak, Yahudiler ve Müslümanlar her türlü haktan yararlanacak, Dini ibadet ve ayinler serbestçe yerine getirilebilecektir. Bu sözleşme İslam aleminin ilk anayasasıdır ve 53 maddeden oluşmaktadır.Yorum ekle