Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Hicret Nedir? : Tarihin.com

HİCRET (622) VE HİCRETİN SONUÇLARI

Putperest Arapların baskılarının artmasında dolayı Müslümanlar çareyi Mekke’den Medine’ye göç etmekte bulmuşlardır. İslam tarihinde meydana gelen Mekke’den Medine’ye göç etme olayına Hicret adı verilmiştir.

Hz. Muhammed (S.A.V.) hicretten sonra Medine’de yaşayan Yahudilerle bir Vatandaşlık Sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşme’nin hükümleri kısaca şu şekilde özetlenebilir.

1. Dıştan gelebilecek tehlike ve saldırılara karşı Müslüman halk ile Yahudi halkı birlikte mücadele edeceklerdir.

2. İnsanlar istedikleri gibi başkalarına zarar vermeden kendi dini inanışlarını yaşayacaklar ve ayinlerini serbestçe uygulayabileceklerdir.

3. Her vatandaş her türlü vatandaşlık hakkından eşit şekilde yararlanabileceklerdir.

HİCRETİN SONUÇLARI

Hicretin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Medine bir şehir devleti haline gelmiştir. Müslümanlar siyasal bir güç teşkil etmeye başlamışlardır.

2. İslamiyet’in üzerindeki baskılar azaldığından İslamiyet’in yayılması hızlanmıştır.

3. Müslümanlar İslamiyet’in gerekliliklerini kolayca yerine getirebilme şansına kavuşmuşlardır.

4. Hicret Hz. Ömer’in halifelik döneminde Hicri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

'

Yorumlar  

 
#1 barış 07-01-2016 18:11
istediğim gibi değildi ama sonuçlarını öğrendim teşekkürler
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/