Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Yüeçiler Hakkında Bilgi

Eskiçağ’da, Çin'in kuzeyinde Kansu ve Şansi eyaletlerinde güçlü bir devlet kuran Türk kavmidir (M.Ö.II.yüzyıl). Yüeçiler, Çinlilerle ilişkilerde bulundular; Çin, uygarlığının etkisinde kaldılar. Hunların Çin’e yaptıkları saldırılarda yenilgiye uğradılar, Hunların egemenliği altına girmek istemediler. Çin'den ayrılarak batıya doğru göç ettiler (M.Ö. 170). Önlerine çıkan kavimleri yenerek Türkistan’a yerleştiler (M.Ö. 129), Horasan’ı da ellerine geçirdiler. İran’da bir devlet kurmuş olan Partlarla

 

yaptıkları savaşta yenilgiye uğradılar. Bundan sonra beş ayrı beyliğe ayrıldılar.Kuşan beyi Kucuhu, M.Ö. 25 yılında bu beylikleri yönetimi altında toplayarak Yüeçi birliğini yeniden kurdu. Bundan sonra Yüeçilere Kuşanlar denildi. Başkentleri Belh şehri idi, Kucuhu, kurduğu düzenli ordularla Partları yenilgiye uğrattı, İran'ın bir bölümünü aldı. Hindistan’ın Pencap bölgesini ülkesine kattı. Kuşanlar, hükümdarları Kanişka zamanında bütün Hindistan’a egemen oldular. Türk ülkelerinden Çinlileri çıkardılar. Kanişka, Budha dinini benimsedi. Başka dinden olanlara iyi davrandı. Çin’le ve Roma imparatorluğu ile ekonomik ilişkilerde bulundu.Yüeçiler. M.S. III. yüzyılda zayıf duruma düştüler. Horasan’dan başka bütün ülkeler ellerinden çıktı. Akhunlar, 425 yılında Yüeçi devletine son verdiler.

 

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/