Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNA ALINAN

16 YILDIZLA SİMGELENEN TÜRK DEVLETLERİ

 Önce Türk Tarih Kurumunca da benimsendi Tarihteki 16 Türk imparatorlukları şu biçimde belirlenmiştir:

1 - Büyük Hun İmparatorluğu M. Ö. 220 - M.-S. 216 - 436 Yıl)

2-Batı Hun imparatorluğu (M. S. 43 - M. S. 216)

3-Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 454)

4-Akhun İmparatorluğu (420 -562)

5-Göktürk

İmparatorluğu (552 - 745)

6-Avar İmparatorluğu (565 - 803)

7-Hazar İmparatorluğu (651 - 983)

8-Uygur Devleti (745 - 845) (940) = 100 (195) Yıl

9-Karahanlılar Devleti (845) (940)-1040-195 (100) yıl (840-1132 - 372)

10-Gazneliler Devleti (962 - 1187)

H- Büyük Selçuklu İmparatorluğu (903 - 1157)

12-Harzemşahlar Devleti (1157 - 1231) Harzemşahlar ,

13-Altınordu Devleti (1236 - 1506 - 283 Yıl)

14-Büyük Timur İmparatorluğu (1368 - 4/12/1858 - 488 - Yıl, 7 Ay, 24 gün)

15-Babür İmparatorluğu (1526 - 1540 - 1545)

16-Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922)

 

'

Yorumlar  

 
#1 yılmaz 27-07-2016 20:56
"Modern Ulus devletler" ancak 16.yüzyılda kurulduğu için tarihde kurulan oba ve oymakların birleşmesinden kurulan-aşiretl erin-kavimlerin -kavimler konfederasyonu' nun DEVLET diye nitelenmesi çok yanlıştır...Moğ ol kavimlerinin "Türk devleti" gibi gösterilmeside abartmadır..Dev let modern devlet 18.yüzyılda vucut bulmuştur...Önc esi kavimleşme-fede rasyonlaşma-kon federasyonlaşma -krallık-sultan lık-daha büyüdüğü zaman imparatorluk olarak adlandırıılır.. İmparatorluklar da birçok kavimlerden oluşur..Asurda- Romada-Osmanlıd a böyledir..Kuruc u ilk kavminin İtalyan olması nasıl ROMA imp.yaşayan kavimlerin hepsini İtalyan yapmazsa Osmanlıda yaşayan halkların hepsi Türk değildir..İmpar atorluk zaten bir çok halkın içinde esnek yaşadığ bir geiçi idaredir.Kalıcı olan kavimler halklar uluslardır..ULU S saniyileşme döneminin bir tanımıdır HALK KAVİMLER tarih boyunca vardır ama ULUS yoktur.Yani Osmanlı ulusu denmez denirse çok sosyoloji karşıtı olur komik olur..Roma ulusuda olmaz..
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/