Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

MARGOS ANTLAŞMASI NEDİR? ÖNEMLİ MADDELERİ VE SONUÇLARI NELERDİR?

Avrupa Hun Devleti ile Doğu Roma arasında, Atilla döneminde yaşanan sorunların düzeltilmesi amacı ile 434 yılında Margos Kalesi'nin karşısında Tuna Nehri'nin kuzey kıyısında Konstantia surları önünde yapılan antlaşmaya tarihte Margos Antlaşması adı verilmiştir.

Atilla Bizans elçilerini Margos Kalesi önünde at üzerinde karşılayarak isteklerini bildirmiş ve antlaşmanın maddeleri ortaya çıkarılmıştır.

AVRUPA HUN DEVLETİ (375 - 469)

375 yılında Çin egemenliğini tanımayarak batıya göç eden Hun toplulukları ve kurucusu Balamir tarafından, merkezi Macaristan olmak üzere kurulmuştur. Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Macar dili ve kültüründe, Avrupa Hun Devleti'nin etkisi belirgin bir şekilde gözükmektedir.