Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

AKHUNLAR (V.YY. - 567)

Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hun Devleti'nden kalan Türkler tarafından kurulmuştur. Yaşamlarını ticaretle uğraşarak geçiren Akhunlar Sasani ve Göktürkler tarafından yıkılmışlardır.