Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Hudeybiye Barışı : Tarihin.com

HUDEYBİYE BARIŞI (628)

Yaklaşık 1500 kişilik Müslüman kafilesi hac vazifelerini yerine getirmek maksadı ile Mekke'ye doğru yola çıkmışlardır. Mekkeliler Müslümanların şehre girmesine izin vermeyince, Müslümanlar Mekke sınırında bulunan Hudeybiye kuyusunda konaklamak zorunda kalmışlardır. Uzun görüşmelerden sonra antlaşmaya varılmıştır. Bu antlaşmaya göre;

On yıl boyunca Mekkeliler ile Medineliler arasında savaş yapılmayacak, Müslümanlar ve Mekkeliler istedikleri kabilelerle antlaşma yapabileceklerdi. Medine'deki Müslümanlardan, Mekke'ye sığınanlar geri verilmeyecek; fakat Mekke'den Medine'ye gelenler geri iade edilecekti. O yıl içerisinde Müslümanlar, Kabe'yi ziyaret etmeden geri dönecekler; ancak bir yıl sonra üç gün süre ile Mekke'ye Haç vazifelerini ifa etmek için gelebileceklerdi.

Bu antlaşma ile Mekkeliler Medinelileri hukuken tanımış oldu. İlk bakışta Müslümanlar aleyhine gibi gözüken bu antlaşma, kısa süre sonra Müslümanların lehine sonuçlanmaya başlamıştır. Barış ortamından faydalanan Müslümanlar dinlerini daha kolay tanıtma fırsatı bulmuşlardır. Hudeybiye barışı 22 ay sürmüştür. Bu süre zarfında çok fazla sayıda insan Müslüman olmuştur.

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/