Bedir Savaşı

BEDİR SAVAŞI (624)

Savaşın nedenleri:

İslamiyet'in Medine'de hızla yayılması ve Müslümanların Mekke-Şam ticaret yolunu kontrol altına almaları, Mekkelilerin dini ve ekonomik hayatını tehlikeye sokmuştur.

Müslümanların, Mekke'de bıraktıkları malların karşılığını almak ve Mekkelileri ekonomik açıdan zayıflatmak için Suriye'den dönmekte olan bir kervana doğru harekete geçmeleri üzerine Bedir Savaşı 624 yılında meydana gelmiştir.

Savaşın sonuçları:

Bedir Savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmıştır.

Bedir Savaşı İslam ordusunun ilk zaferi olup Müslümanların kendilerine olan güvenlerini arttırmıştır.

Çok sayıda ganimet ele geçirilmiş, ganimetlerin beşte dördü savaşanlara, beşte biri de yoksul ve yetimlere dağıtılmıştır. Bu uygulama daha sonra kurulan İslam ve Türk devletlerinde kural halini almıştır.

Esir alınan Mekkelilerden okuma yazma bilenler on Müslüman'a okuma yazma öğretmeleri halinde serbest bırakılmıştır. Bu durum İslamiyet'in eğitime ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir.Yorum ekle