Hz. Muhammed'in (S.A.V.) Seferleri

HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) KATILDIĞI SAVAŞLAR

Hz Muhammed (S.A.V.) döneminde Müslümanlarla Mekkeliler arasında bazı savaşlar yapılması gerekmiştir. Yapılan bu savaşların sebeplerini kısaca özetleyecek olursak:

1. Mekkeliler, İslamiyet’in yayılmasını engellemeye çalışmışlar ve Medine İslam Devleti’ni yıkmak istemişlerdir.

2. Mekkeliler Hicret sonrasında Medine’ye göç eden Müslümanların varlıklarını ele geçirmişlerdir.

3. Yahudiler iki tarafın arasındaki gerginliği tırmandırmaya çalışmışlar ve sonucunda da Mekkeliler ile Medineliler arasında savaş savaşlar meydana gelmiştir.

4. Mekkeliler, Medine halkının Müslümanlara destek vermesini engellemeye çalışmışlardır.

5. Hz. Muhammed (S.A.V) yanında yer alanların Mekkelileri ekonomik olarak zayıflatmak için Mekke kervanlarına el koymaya çalışması, iki taraf arasında savaşların çıkmasına sebebiyet vermiştir.

KISACA HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) KATILDIĞI SAVAŞLAR İSE;

1. Bedir Savaşı

2. Uhud Savaşı

3. Hendek Savaşı

4. Hudeybiye Antlaşması

5. Hayber kalesin Fethi

6. Mekke’nin Fethi

7. Huneyn Savaşı

8. Tebük Seferi'dir.

 

not:mute savaşı yanlış yazılmıştır değerli okurlarımızın sayesinde düzeltilmiştir.teşekkür ederiz.www.tarihin.comYorum ekle