Yıkılma Sebepleri

FEODALİTE’NİN YIKILMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Feodalite zaman geçtikçe zayıflamaya ve yıkılmaya mahkum olmuştur. Feodalite’nin yıkılmasının sebepleri kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Avrupa’da krallar sürekli ve düzenli ordular kurmaya başlamışlardır.

2. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlaması sonucunda, derebeylerinin şato ve kalelerinin yıkılması kolaylaşmıştır.

3. Haçlı seferleri sonunda çoğu derebeyleri ülkelerine geri dönememişlerdir. Ülkesine dönebilen derebeyleri ise ordusunu ve ülkesindeki eski gücünü kaybetmiştir.

4. Coğrafi keşiflerin yapılması ve ticaretin gelişmeye başlaması sonucunda, tarımsal faaliyetlere dayalı ekonomik sistem boyut değiştirmeye başlamış ve tarımsal faaliyetler gerilemiştir.Yorum ekle