Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Kpss Tarih Notları

Feodalitenin Yaygınlaşması : Tarihin.com

FEODALİTE’NİN OLUŞMASINDAKİ SEBEPLER NELERDİR?

Feodalitenin oluşmasında şu sebepler etkili oluştur.

1. Kendilerini güçlü görmeyen halk, güçlü kişilerin etrafında toplanmaya başlamışlardır.

2. Kavimler göçünden sonra Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla Avrupa’da otorite boşluğunun oluşmuştur.

3. Toprak sahibi soylular, kendilerini krallıklardan korumak için şatolar ve kaleler yaptırmışlardır.