Feodalite Nedir?

FEODALİTE NEDİR?

Orta Çağ Avrupa’sında siyasal ve sosyal yapıya egemen olan yönetim şekline feodalite adı verilmiştir. Feodalitenin hakim olduğu bir ülkede, devletçikler iç işlerinde bağımsız hareket eden küçük siyasal yapılardan oluşmaktadır. Bu yüzdende güçlü bir siyasal yapının olmayışı feodal devletlerin parçalanmasını kolaylaştırmıştır.Yorum ekle