Etkileri Nelerdir?

FEODALİTE’NİN ÜLKELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NELERDİR?

1. Kralların yetkileri çok sayıda derebeyleri arasında paylaşılmıştır. Siyasal bütünlük kurulamamıştır.

2. Halk birbirinden farklı haklara sahip soylu, rahip, burjuva ve köylü gibi sosyal sınıflara ayrılmıştır. Yönetimi elinde tutan soylular ve din adamları vergiden muaftırlar. Toplumun büyük kısmını oluşturan burjuvalarla köylülerin yönetimde söz hakkı yoktur.

3. Derebeylikler emir altındaki topraklarda yaşayanlar üzerinde mutlak haklara sahiptirler.

4. Her derebeyliklerde ayrı kurallar vardır, ekonomik faaliyetlerin sınırı derebeyleri tarafından belirlenmektedir.Yorum ekle