Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Kpss Tarih Notları

Türgişler : Tarihin.com

TÜRGİŞLER

Emeviler Devleti'nin Orta Asya'da yaşayan devletleri, insanları Arap kültürünün etkisinden kurtaran, bölgede yaşayanların Araplaşmasını önleyen bir devlet olarak tarihte rol oynamıştır. Türk tarihinde parayı kullanan ilk devlet Turgişlerdir.