Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Sibirler : Tarihin.com

SİBİRLER (SABARLAR)

Avarların baskısı nedeni ile Kuzey Kafkasya'ya yerleşmek zorunda kalmışlardır. Sasaniler ile ittifak kurarak Bizanslılara karşı savaşmışlardır. Sibirya adı Sibirlerden gelmektedir.