Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası)

Tevhid-i  Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası)

Atatürk , Türk vatanının geleceğinin ancak ,eğitim sorununun çözülmesiyle sağlanacağını biliyorlardı. Eğitim tüm olarak devlet denetimi ve gözetimi altına alınacaktı. Çağdışı her tür öğretim kurumu kapatılacaktı Eğitimin sistemi en modem biçimde yeniden kurulacaktı, 3 mart 1924’te ilk adım atıldı, eğitim birliği sağlandı. Şeriye Vekilliğinin

kaldırılması, Halifenin kovulması ile, bu dinsel makamlara bağlı eğitim kurumları da tarihe karışmalıydı. Öyle yapıldı. Kısa bir süre sonra, medreseler ortadan kaldırıldı. Bu, Osmanlı eğitim sisteminin temel taşının yok edilmesi idi. Binlerce yobaz bundan hoşnut kalmadılar. Hatta 18 eylül 1924’te Atatürk’e bir yobazlar grubu geldi, medreselerin tekrar açılmasını istedi. O verdiği cevapta,ulusun uğradığı felaketlerin sebebini saydıktan sonra, “Okul istemiyorsunuz, halbuki ulus onu istiyor. Bırakınız artık bu zavallı ulus, bu ülke evladı yetişsin. Medreseler açılmayacaktır. Ulusa okul gerektir” dedi.

2 mart 1926’da “Maarif Teşkilâtı Hakkında Kanun” kabul edildi. Bu temel kanunla, öğretimin birleştirilmesi ilkesi ışığı altında, eğitim işleri düzenlendi. Devletin izni olmadan hiç bir okulun açılamayacağı belirtildi. İlk ve orta öğretimin esasları saptandı. Çağdışı bütün dersler programlardan kaldırıldı. Bu esaslara göre, Cumhuriyet Hükümeti yüzlerce yeni okul açtı. Öğretmen okulları çoğaltıldı. Öğretimi güçlendiren en önemli sakıncalar yok edildi.Yorum ekle