Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Teşkilatı Esasiye’nin Kabul edilmesi

Türk tarihinde ilk kez bu anayasa ile egemenlik millete verilmiştir. 20 Ocak 1921 Anayasası’nın bazı maddeleri:

*Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.

*Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi

olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.

*Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ adını taşır.

*Büyük Millet Meclisinin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilenlerin üyelik süresi iki yıldır. Büyük Millet Meclisi üyeleri tüm ulusun vekilidir.

*Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar, Büyük Millet Meclisinindir.

*Genel Kurul’da seçilen Büyük Millet Meclisi Başkanı hükümetin de başkanıdır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/