Takvim Devrimi

Takvim Devrimi

Osmanlı Devleti'nde resmi zaman ölçüsü, hicri yıl idi. Bu, Hz. Peygamber'in, 622'de Mekke'den Medine'ye göç ettiği tarihi, yılın başlangıcı olarak kabul edilişine dayanan bir sistemdir. Bu sistemin Osmanlılarda I. Mahmut döneminde düzeltilmiş bir türü de "rumi" yıl idi. Yılın başlangıcı da Mart ayı idi. Bu Rumi yıl mali işler için kullanılıyordu. Bu tarihin başlangıcı

yine hicret tarihi olup "Güneş yılı" esasına dayanıyordu. Bu, halen kullanmakta olduğumuz takvimden 13 gün eksikti. Bu farklı ortadan kaldırmak için 1917'de yılın tarihi, gene aynı olmakla beraber 1332 (1916) Şubatı'nın 16'sı 1333(1917) yılının başı, yani 1 Mart sayılmıştır.

Aynı anda hem hicri, hem de Rumi takvimi kullanmak, zaman açısından karışıklıklar yaratıyordu. Dış ülkelerle olan ilişkilerde de zorluklara neden oluyordu. Batılı bütün ülkelerin kullandığı bugünkü miladi takvimi kabul etmekle bir karmaşadan kurtulmuş olduk. 1926 yılında kabul edilen 689 sayılı 1926'da Aralık ayının 31. gününü izleyen güne karşılık olan zaman parçası 1 Ocak 1926 tarihi olmuştur. Böylece devlet işlerindeki karışıklık önlenmiştir. 1945'de Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunu evvel ve Kanunusani aylarının adları Ekim, Kasım, Aralık, Ocak olarak değiştirildi.

1925 yılında 6697 sayılı yasayla ta alaturka ezani ve vasati saatler kaldırılmıştır. Bütün uygar ulusların kullandığı bilimsel modern ölçü sistemi kabul edilmek suretiyle bir gün 24 saate bölünmüş ve gün, gece yarısında başlatılmıştır. Grevvinch'e göre 30 derecelik boylam dairesi, bütün Türkiye saatleri için esas kabul edilmiştir. Bununla bütün dünyayla sürdürülen işlerin düzene girmesi sağlanmıştır.Yorum ekle