Saltanatın Kaldırılmasi

Saltanatın Kaldırılmasi

istiklal Savaşı'ndan büyük zaferle çıkıldıktan sonra Lozan Barış Konferansı başlamıştı. itilaf devletleri, bu konferansa hem İstanbul'un ve hem de Anadolu'nun delegelerini ayrı ayrı davet etmişlerdi, bunun üzerine Sadrazam Tevfik Paşa, Mustafa Kemal'e bir mesaj göndererek fikir birliği içinde bulunmayı ve birlikte hareket etmelerini istemişti.

Yeni devletin Anayasası'na "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" bu bakımdan

sarayın takındığı tavır, saltanat meselesinin Büyük Millet Meclisinde görüşülmesine yol açtı.Ulusal hükümet büyük bir zafer kazanmış, Saray ve İstanbul Hükümeti ise düşmanla işbirliği yapmıştı. Böyle bir hükümetin delegeleriyle birlikte barış masasına gitmek hem Ulusal Mücadele'nin ve hem de anayasanın ruhuna aykırı olurdu. Müttefiklerin ve sarayın bu tutumu; Ulusal hükümeti, saltanatı kaldırmaya zorladı. Ancak mecliste saltanatın birçok taraftarı da vardı. Müzakereler çok çetin oldu.

Mustafa Kemal Meclis kürsüsüne çıkarak hilafetin ve saltanatın tarihi üzerinde durdu. İslam tarihinde hilafetle saltanatın ayrıldığı zamanlara işaret etti. Sert tartışmalar ve Mustafa Kemal'in kesin tutumu karşısında, 1 Kasım 1922 tarihinde TBMM'nin 1. dönem 130. oturumunda kabul edilen bir kanunla saltanat kaldırıldı.Yorum ekle