Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Misak-ı Milli Nedir

31Ekim 1918 tarihinde Birinci Dünya Savaşı'nın bittiği gün, Osmanlı İmparatorluğu'nun nüfusu, aşağı yukarı 40 milyonun üzerinde olmasına rağmen biz, bu nüfus içinde Anadolu Türk'ü olarak ancak 10 milyon kadardık. Muazzam bir imparatorluğun içinde azınlıkta kalmıştık. Çünkü bu imparatorluğun yedi cephede ve yedi düvele karşı savunulması, sadece Türk Ulusunun sırtına yüklenmişti. Diğer kavimler sanatına, ziraatına ve ticaretine bakmış, zenginleşmiş,

nüfusları artmış ve her işin kaymağını yiye yiye iyice semirmişti.

Atatürk, Samsun'dan sonra "Amasya Kararlarını" ulusuna duyurup, Erzurum Kongresi ile vatanın bölünemeyeceğini, her türlü yabancı işgallerine karşı milletçe direnileceğini, ulusal iradenin hakim kılınarak "manda" ve "himaye" kabul edilmeyeceğini ilan etmiş, "Misak-ı Milli'nin esasları ve Türk vatanının ulusal sınırlarını Erzurum'da tespit etmiştir. Misak-ı Milli "Ulusal And" ile çizilen bu sınır, Atatürk tarafından büyük bir stratejik düşünce, hesap ve kitap sonucu tespit edilmiştir. Bu ulusal sınırlarımızın içine çekildikten sonra 40 milyonluk Osmanlı camiasında azınlıkta kalma durumundan kurtulmuş ve anavatanımızda çoğunluğu teşkil etmiştik. Bu konuda Atatürk, kaleminin ucunu sınırlarımızın üzerinde çok dikkatli kullanmıştır. Ancak bundan sonradır ki ulusal birliğimiz  sağlanmıştır.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/