Menemen Olayı Nedir

Menemen Olayı Nedir

Laikliğe karşı son ve en sert tepki Menemen’de gösterilmiştir. Daha aşağılarda görüleceği üzere, Atatürk 1930 yılında yurtta çok partili rejim kurma denemesine girişmişti.Kurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası Laiklik ilkesine bağlılığım kesinlikle belirtmesine rağmen, gerici unsurlar bu partiye dolmaya başlamışlardı. Eski tarikatların üyeleri, şeriat isteklerini su yüzüne çıkardılar. Özellikle Ege bölgesinde bazı merkezlerde gerici akımlar güçlendi. 26 ocak 1930’da, Nakşibendi

tarikatına mensup Derviş Mehmet adlı esrarkeş bir serseri, Menemen’de, “şeriat isteriz” sesleri ile taraftarlarını ayaklandırdı. Olayı bastırmaya gönderilen Asteğmen Kubilay ve emrindeki küçük birlik isyancılarla kuşatıldı. Kübilay kurşunla yaralandı. Arkasından bıçakla başı kesildi. En hazin taraf, Derviş Mehmet bu cinayetini işlerken, halk içinde bazı kimselerin onu alkışlamasıdır.İsyancılar şehit Kubilay’ın başını bir yeşil bayrağın direği ucuna takarak bütün halkı ayaklanmaya kışkırtmaya kalktılar. Ancak, Ordunun tepkisi  çok sert oldu.

Menemen, civardan gelen birliklerle kuşatıldı. Çevrede sıkı yönetim ilan edildi.Kurulan harp divanları, olayla ilgili herkesi en sert biçimde cezalandırdı. İsyancıların cezalandırılması işini         bizzat izleyen Atatürk bu olayın Türk aydınına çok büyük bir ders olduğunu sert bir dille bildirdi.Atatürk, “istilanın acılığını tatmış bir çevrede genç ve kahraman Asteğmen’in uğradığı saldırıyı” Cumhuriyet’e karşı bir suikast olarak görmektedir.

Atatürk’ün sert tepkisi sonunda gericiler bir daha baslarını kaldıramamışlardır. Atatürk'ün sağlığında, laiklik ilkesine karşı önemli başka bir tepki çıkmamıştır.Küçük tepkiler, sonuçsuz kalmıştır. 5 aralık 1933’te, Bursa’da, ezanın Arapça okunmasını isteyen bir grup yobazın çıkardığı ufak ve kansız olay, Menemen’den sonraki en önemli tepki sayılabilir.Menemen olayı, laiklik ilkesinin nasıl ters anlaşıldığını göstermesi, devrimlerin halka indirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ispat etmesi bakımından önemlidir. Atatürk, bu olayı sert biçimde bastırmakla, devrimcilerin, gericilere karşı nasıl davranmaları gerektiğini de göstermiştir.Yorum ekle