Londra Konferansı

Londra Konferansı

Doğu cephesinde Ermenilere ve Batı’da Yunanlılara karşı kazanılan zaferler sonucunda itilaf devletleri Londra’da bir konferans topladılar. Konferansa Yunanistan’la Osmanlı devleti de davet edildi. Osmanlı heyetinde, Büyük Millet Meclisi Hükümetinden de bir delege bulunması istenmişti. Konu; Sevr antlaşmasının değiştirilmesi idi. Müttefikler

bu hareketleri ile T.B.M.M. Hükümetini tanımadıklarını bir kere daha göstermiş oldular. Halbuki Sevr antlaşması İstanbul hükümetince kabul edilmiş, milli hükümet ise Sevr’e karşı savaş açmış ve zaferler kazanmıştı. Bu noktayı gözde tutan Mustafa Kemal, İstanbul Hükümetine T.B.M.M.’nin kararını şu telgrafla bildirdi :

(Milli iradeye dayanarak Türkiye’nin mukadderatın: elinde tutan büyük bir tek meşru ve bağımsız egemen kuvvet; Ankara’da toplanmış olan T.B.M.M.’dir. Türkiye ile ilgili bütün konuların çözümü ile görevli ve her türlü dış meselelerde söz sahibi ancak bu meclisin hükümetidir. İstanbul’da herhangi bir heyetin böyle meşru hukuki bir durumu yoktur.)

Mustafa Kemal bu durumu diğer taraftan da müttefiklere bildirmişti. Konferansa; İstanbul Hükümetinden yeni sadrazam olan Tevfik Paşa ve milli hükümetten de Dışişleri Bakanı Bekir Sami beyin başkanlığındaki delegeler katıldılar. Konferans, 27 Şubat 1921’den 11Mart’a kadar sürdü. Müttefikler kabule değer herhangi bir husus ileriye süremediler. Mustafa Kemal'de zaten böyle bir şey beklemiyordu. Maksat bu konferans vesilesiyle milli misakı Dünya kamu oyuna bir kere daha duyurmaktı. Nitekim bu maksat elde edilmişti. Görüşmeler devam ederken Yunanlılar yeniden taarruza geçtiler.Yorum ekle