Kurtuluş Savaşında Ayaklanmaların Nedenleri

Kurtuluş Savaşında Ayaklanmaların  Nedenleri

1)İstanbul Hükümeti ve işgal güçlerinin kışkırtması

2)İstanbul Hükümetinin yayınladığı fetvanın etkili olması (Temel neden)

3)Halkın uzun yıllar savaşların içinde ve zor koşullarda bulunması

4)Kuva-i Milliye'nin halka karşı yanlış tutumu.

Ayaklanmalar Dört Gruba Ayrılır :

1)Doğrudan İstanbul Hükümetinin Çıkardığı Ayaklanmalar.

Amaç:

Ulusal güçlerin boğazlara yaklaşmasını

önlemek

a)Kuva-i İnzibatiye (Hilafet ordusu) İstanbul boğazı için çıkarıldı,

b) Anzavur ayaklanması - Çanakkale Boğazı için çıkarıldı.

2)İstanbul Hükümeti ve İşgal Güçlerinin Ortaklaşa Çıkardıkları Ayaklanmalar :

Halkın din duygularından yararlanılarak Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon v.s Ayaklanmaları.

3)Kuva -i Milliye Liderlerinin Ayaklanmaları :

TBMM otoritesini tanımak istemeyen Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmalarıdır.

4)Azınlık Ayaklanmaları:

Karmaşa ortamından yararlanarak Azınlıklarca bağımsızlık kazanmak veya başka bir devletle birleşmek amacıyla çıkarılan ayaklanmalardır. Ermeniler, Pontus Rumları gibi.

TBMM'nin Ayaklanmalara Karşı Aldığı Önlemler:

1)29 Nisan 1920 de Hıyanet-i Vataniye yasası çıkarıldı.

2)Anadolu'nun karşı fetvası yayınlandı.

3)İstanbul ile tüm ilişkiler kesildi.

4)11 Eylül 1920 de İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

Bu mahkemeler:

a)İç güvenliği sağladı.

b)Asker kaçakları sorununu çözdü.

c)Düzenli ordunun kurulması sağlandı.

d)Devrim ilkeleri yerleştirildi.(1923'ten sonra)

e)Sevr Antlaşmasının tanınmadığı duyuruldu.İmzalayanlar vatan hayini sayıldı.Yorum ekle