İkinci İnönü Savaşı

İkinci İnönü Savaşı

İki ay kadar önce İnönü'de yenilgiye uğrayan Yunan ordusu Bursa, Uşak ve İzmir bölgelerine çekilmişti. Türk Kuvvetleri iki grup halinde Dumlupınar doğusunda ve Kocset bölgesinde bulunuyordu. Türk Ordusu, teşkilatlanmasını henüz tamamlayamamıştı.

Yunanlılar 23 Mart 1921'de ileri harekete geçtiler. Cephe Komutanı İsmet Paşa, savaş İnönü’nde kabul

edecek şekilde kuvvetlerini süratle topladı. Düşman 26 Mart akşamına kadar 30 Mart gününe kadar dört gün süreyle durmadan saldırdı. Türk Ordusu kendisinden üç kat kuvvetli olan bu Yunan saldırılarını kırdı, 31 Mart günü İsmet Paşa karşı taarruza geçti Yunanlılar perişan bir şekilde kaçmaya başladılar. Türk Kuvvetleri düşmanı takip etti. Bu suretle İkinci İnönü Zaferi kuvvetçe üstün bir düşmana karşı az bir kuvvetle fakat üstün bir iman, üstün bir sevk ve idare gücüyle kazanılmış oldu

Yunanlılar; zaferi Türk askerine bırakıp kaçarken çekildikleri yerleri yakıyorlar. Türk, halkına görülmedik zulümler yapıyorlardı. Öte yandan da Savaş gemileriyle İnebolu'yu Samsun’u ve Trabzon'u topa tutmuşlardı.

İnönü’nde Türk ordusunun kazandığı bu yeni parlak zaferden sonra, müttefik devletler (İngilizler hariç) Yunan ordusunun kuvvetinden kuşku duymaya başlamışlardı. Eski kralın ölümüyle 15 Aralık 1920'de tahta geçen yeni Yunan Kralı Konstantin, zaferden ümidin: kesmemişti. Konstantin, eski Bizans İmparatorluğumun dirilmesi ülküsünü benimsemiş bulunuyordu. Bu nedenle başta kendisi, bütün Yunanistan kesin taarruz için hazırlıklara başladı. Eli silah tutanlar silah altına alındı. Bütün kaynaklar Ordu'nun eline verildi İngiltere, bol para ve malzeme ile Yunanlıları destekledi. Bu defa kozlar Sakarya’da paylaşılacaktı.Yorum ekle