Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

II.TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin dağıtılması ile Türk Ulasal iradesi yok edilmiş oluyordu. Ulus adına karar alıp uygulayacak bir kurula gereksinim vardı. Bu boşluğu TBMM doldurdu.

Önemi :

1)Egemenliğin kaynağı

değişti Padişahtan —» Halka Kişiden -» Topluma

2)Yönetim İstanbul'dan -» Ankara'ya geçti.

3)Temsil kurulunun hukuksal varlığı sona erdi.

4)Rejimi belirsiz yeni bir devlet kuruldu.

TBMM'nin İlk Uygulamaları :

1)Sovyet Bolşevikleri ile ilişki kuruldu. (26 Nisan)

2)Hıyanet-i Vataniye yasası çıkarıldı. (29 Nisan)

3)11 Bakandan oluşan bir hükümet kuruldu. (2 Mayıs)

Not: 23 Nisan 1920 de toplanan 1. TBMM 11 Ağustos 1923 te

2.TBMM’nin toplanması ile görevini tamamlamıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/