Cumhuriyet Döneminde Donanmamız

Cumhuriyet Döneminde Donanmamız

10 Temmuz 1920 tarihinde milli hükümetçe Ankara’da Milli Savunma Bakanlığına bağlı Umur-u Bahriye Müdüriyeti kurulmuştur. Bu müdürlüğe Karadeniz'deki nakliyat görevi verilmiş ve 1921 yılında adı, (Bahriye dairesi) olmuştur.

Cumhuriyetin ilk donanması Atatürk tarafından kurulmuştur. 1924'te Hamidiye Kravazöru

ve Peyki Şevket Torpito Kravazör’ü ile Mudanya limanından kalkan Atatürk, Karadeniz kıyılarında bir gezi yaptı ve deniz sorununu yakından inceledi. Bundan sonra 30 Aralık 1924 günü Bakanlar Kuruluna bağımsız Bahriye Bakanlığı eklendi. Böylece bahriye dairesi Müdürlüğü  kaldırılmış, yönetim işlerinin Bahriye Bakanlığı tarafından yürütülmesine karşılık  Genelkurmay başkanlığına bir Bahriye Kurmay başkanlığı eklenmiştir.1927’de Harbiye Vekaleti kaldırılmış, Milli Savunma Bakanı müsteşarlığına bağlı bir deniz müsteşarlığı kurulmuştur.

Deniz kuvvetlerinin daha iyi çalışabilmesi için daha sonra Genelkurmay ikinci başkanlığına bağlı Deniz Müşavirliği kuruldu. Daha sonra da bu müşavirlik, Deniz Kurmay başkanlığı haline getirildi. 1949 yılında Türk Siahlı Kuvvetleri yeni bir teşkilatlanma dönemine girdi.Genelkurmay Başkanlığına bağlı ayrı ayrı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlığı kuruldu. Yorum ekle