Birinci İnönü Savaşı

Birinci İnönü Savaşı

Batı Cephesi Komutanı Albay ismet Bey, T.B.M.M.'si hükümetine isyan eden Çerkez Ethem ve kardeşlerinin komutasındaki kuvvetleri ezmek üzere Yunan cephesinden bir kısım kuvvetleri çekerek, Kütahya ve Gediz istikametinde harekete geçmişti. Bu durumdan faydalanmaya kalkışan Yunanlılar, Bursa'dan ve Uşak'tan yürüyüşe geçirdikleri iki tümenlik bir kuvvetle, Afyon ve Eskişehir yönünde taarruza kalktılar. Bunun üzerine İsmet Bey, 61. Tümeni, Çerkez Ethem kuvvetlerinin karşısında bırakarak diğer kuvvetlerini Dumlupınar ve İnönü’nde topladı. Saldıran Yunan ordusu, bu

cephelere yetiştirmeyi başardığımız kuvvetlerden 3 misli daha kuvvetliydi. 9 Ocak 1921 'de Yunan taarruzu başlamıştı. İki gün süren çok kanlı savaşlarda Yunan kuvvetleri savaşı kaybettiler 10/11 Ocak gecesi Yunanlılar, Bursa yönünde çekilip gitmişlerdi.

Batı cephesinde Yunanlılara karşı kazanılan bu başarının, önemli politik sonuçları olmuştur.

Yunanlılar, 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal ettikten sonra, Aydın, Nazilli ve Ayvalığı da ele geçirerek Milen hattı ismi verilen bir hat üzerinde durmuşlardı. Sevr Antlaşmasını. Türk'lere kabul ettirmek amacıyla, müttefiklerinin emriyle 22 Haziran 1920 günü Milen hattını aşarak 6 Tümenle taarruza geçen Yunanlılar, bu kuvvetleriyle Ankara’ya kadar gelecekler, Kuvayi Milliyeyi tamamen dağıtacaklardı. Bu maksatla taarruz eden Yunanlılar, ileri harekete geçerek Salihli, Akhisar, Alaşehir, İzmit, Balıkesir, Bandırma ve Bursa'yı ele geçirdiler. Trakya'da da Kırklareli ve Edirne'ye girdiler. Yunanlıların, ani olarak bu kadar Türk şehrini ele geçirmeleri, memlekette büyük bir heyecan uyandırdı. Bu Yunan hareketi devam ederken, Türk kuvvetleri de Ethem'in üzerine yürümüştü. Durum çok kritik bir haldeyken, İnönü’de kazandığımız başarı, bütün endişeleri gidermiş, Yunanlılara güvenen müttefiklerinin güvenci sarsılmış, Yeni Türk Hükümetinin itibarını artırmış ve Sevr antlaşmasının hükümlerinin yumuşatılması yolunda, müttefikler litilaf devletleri düşünmeye başlamıştır.Yorum ekle