Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Ankara Anlaşması

Kahraman Türk ordusunun Sakarya zaferinden sonra Fransızlar, Büyük Millet Meclisi hükümetiyle 20 Ekim 1921 Ankara Anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Fransızlar Güney cephesinden kuvvetlerini çekecekler, İskenderun bölgesi (Hatay) için de özel bir İdare kabul edeceklerdi. Çoğunluğu Türk olan Hatay'ın halkı kültür alanında serbestliğini koruyacak, Türkçe resmi dil kalacaktı.

Fransa, Ankara Antlaşmasıyla Misakı Milliyi tanımış oluyordu. Böylece

müttefikler arasında Türkler'e karşı kurulan birleşik cephe parçalanmıştı.

Sakarya zaferimize rağmen özellikle İngilizler Yunanlıları desteklemeye devam ettiler. Türk davasının doğru ve haklı olduğunu kabul edecek yerde; Sevr Antlaşmasının bazı düzeltmelerle uygulanabileceği düşüncesinden de ayrılmadılar. Bu nedenle 22 Mart 1922'de Türkiye ile Yunanistan’a mütareke teklif ettiler. Türkiye onların ileri sürdüğü hiç bir şartı kabul etmedi. Esasen Mustafa Kemal, şerefli bir barışın, müttefiklerin aracılığı ile değil, kesin bir Türk askeri zaferinden sonra gerçekleşebileceğini düşünmüş, bunu da Meclise ve ulusa anlatmıştı. Müttefiklerin samimi olmayan ve yalnız bir barış taarruzu niteliğinde olan bu oyalayıcı teşebbüslerinden sonra milli hükümet büyük taarruz hazırlıklarına koyuldu.

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, milli mücadeleyi zaferle sona erdirecek bir taarruz için geniş ölçüde hazırlıklar yaparken izlediği politika, ulusal sınırlar içindeki Türk Topraklarını yabancı işgallerden kurtaracak ve yeni Türk devletinin bağımsızlığını sağlayacak bir plan olmuştur. Fransızlar da işgal ettikleri bölgelerden çekilince Ormanların elinde İstanbul ve Boğazlar ile Gemlik - Eskişehir - Afyon - Çivril - Nazilli genel hattının batısı ve Doğu Trakya kalmış oluyordu. Yunanlılar gibi itilaf devletleri de Anadolu’daki Yunan birliklerinin, Sakarya zaferimizden sonra çekilerek bir yıldan beri tahkim ettikleri mevzileri içerisinde Türk ordusunun taarruzlarına karşı koyamadılar.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/