Amasya Görüşmeleri (Protokolü)

Amasya  Görüşmeleri  (Protokolü)

(20-22 EKİM 1913)

Görüşmeler Temsil kurulu Başkanı Mustafa Kemal ile Ali Rıza Paşa hükümetinin Bahriye Nazırı Salih Paşa arasında gerçekleşti. İmzalanan protokolün kararları şunlardır.

•İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını aynen kabul edecek.

•İstanbul hükümeti Anadolu

ve Rumeli Cemiyetlerini resmen tanıyacak.

•Azınlıklara siyasi ve ekonomik ayrıcalık verilmeyecek.

•Meclis-i Mebusan'ın bir an önce toplanması sağlanacak.

•Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerin işgaline izin verilmeyecek.

•İtilaf Devletleri ile yapılacak görüşmelerde Temsil Heyetinin uygun göreceği temsilcilerin bulunması sağlanacak.

Önemi:

1)İstanbul Hükümeti hukuken ulusal mücadeleyi tanımıştır.

2)Milli mücadeleye katılım artmıştır.

3)İtilaf Devletleri Türk ulusunu diledikleri gibi yönlendiremeyeceklerini anlamaya başlamıştır.

Not: Meclis-i Mebusan'ın toplanması dışındaki maddeler uygulanmamıştır.Yorum ekle