Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde Devrim

Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerinde Devrim

Bütün dünya ulusları uzunluk ölçüsü olarak çoğunlukla "metre"yi kullandıkları halde, biz 1931 yılına kadar "Arşın" ve "Endaze" denilen uzunluk ölçülerini kullanırdı. Bu ölçüler de şu çeşitlere ayrılırdı: Çarşı arşını, endaze, mimar arşını, Bunların herbirinin uzunlukları ayrı ayrıdır. Bu karmaşık ölçü sistemi Türk ticaret

ve sanayi hayatında karşılıklar yaratınca terkedilmeleri gerekmiştir. Çünkü arşınla alıp, endazeyle satıyor veya metreyle alıp arşınla satılıyor ve böylece işin içinden çıkılamıyordu. Dünya ile uyum sağlamak ve aynı standart ölçüler kullanmak amacıyla, metrik sisteme geçilmişti.

Okka, dirhem, batman gibi ağırlık ölçüleri de aynı karışıklıkları yarattığı için bunlarıda kaldırıp yerlerine uluslararası metrik ölçü sistemleri kabul edilerek gram, kilo, ton gibi ağırlık ölçüleri kullanmaya başladık.

1931 yılında ağırlık ve uzunluk ölçüleri değiştirilmiş, 1782 sayılı kanunla, arşın okka, endaze gibi uluslararsı geçerliliği olmayan hem de bazı bölgelere göre değişen eski birimler kaldırılmıştır. Uygar ölçü birimleri olan "onlu" esasa göre yapılmış metre ve kilo esasının kabul edilmesiyle, hem dünya çapında ticari ve İktisadi işlemler çok kolaylaşmış, hem de yurdun her yerinde tam bir ölçü düzeni kurulmuş ve dünya ile bütünleşilmiştir.Yorum ekle