Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi)

20 Ocak 1921 de kabul edilen Teşkilatı Esasinin özünü Mustafa Kemal'in 24 Nisan - 13 Eylül 1920 de TBMM ne sunduğu bildiriler oluşturur. Zaman ve birikim yokluğundan dolayı daha kapsamlısı yapılamadığından Teşkilat-ı Esasi maddeleri ile çelişmeyen Kanun-u Esasi maddeleriyle

yürürlükte tutulmuştur.

Bu Anayasa'ya göre :

1)Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

2)Yasama - Yürütme - Yargı görevi TBMMM'ne aittir.

3)Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.

4)Şeriat hükümlerini uygulama görevi TBMM 'ne verilmiştir.

5)Meclis hükümeti sistemi geçerlidir.

Önemi;

1)Egemenliği Türk ulusuna veren ilk Anayasamızdır.

2)Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

3)Din meclis kontrolüne alınmıştır.

4)Bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemiştir.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/