Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi)

20 Ocak 1921 de kabul edilen Teşkilatı Esasinin özünü Mustafa Kemal'in 24 Nisan - 13 Eylül 1920 de TBMM ne sunduğu bildiriler oluşturur. Zaman ve birikim yokluğundan dolayı daha kapsamlısı yapılamadığından Teşkilat-ı Esasi maddeleri ile çelişmeyen Kanun-u Esasi maddeleriyle

yürürlükte tutulmuştur.

Bu Anayasa'ya göre :

1)Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

2)Yasama - Yürütme - Yargı görevi TBMMM'ne aittir.

3)Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.

4)Şeriat hükümlerini uygulama görevi TBMM 'ne verilmiştir.

5)Meclis hükümeti sistemi geçerlidir.

Önemi;

1)Egemenliği Türk ulusuna veren ilk Anayasamızdır.

2)Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

3)Din meclis kontrolüne alınmıştır.

4)Bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemiştir.

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/