Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Cumhuriyet Tarihi

İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Tutumu

•Stratejik konumu sebebiyle Türkiye’yi gerek Mihver, gerekse Müttefik Devletler kendi yanlarında savaşa sokmak için yoğun çaba harcadılar.

•Türkiye ise; Atatürk’ün “Yurtta barış dünyada barış” ilkesine bağlı olarak savaş dışı kalmaya çalıştı. Çünkü, I. Dünya Savaşı’nın acı sonuçları, hayalcilikten uzak, barışçı bir dış politika izlemeyi gerekli kılıyordu.

•Atatürk, İtalya ile Almanya’nın yayılmacı politikalarını önceden fark etmiş, doğu ve batı sınırlarımızın güvenliği için büyük çaba harcamıştı. Bunun sonucunda Balkan Antantı ve Sadabat Paktı imzalanmıştı.

Almanlar, Balkanları işgal ederek sınırlarımıza dayandılar.

Devamını oku...

Hatay Sorunu ve Sonucu

•Misakımilli sınırları içinde yer alan Hatay, 1921 yılında Fransa ile yapılan Ankara Antlaşmasına göre, ülke sınırları dışında kalmıştı. Ankara Antlaşması’yla Hatay’da özel bir yönetim kurulmuştu. Buna göre, resmi dil Türkçe olacak ve Türk parası kullanılacaktı. Özel yönetim buralarda yaşayan Türklere her türlü kolaylığı sağlayacak, kültürel etkinliklerini engellemeyecekti.

•Avrupa’da Almanya yeniden güçlenmiş, Fransa

Devamını oku...

Sadabat Paktı

(8 Temmuz 1937)

•İtalya’nın Akdeniz ve Orta Doğu’da meydana getirdiği tehdit üzerine Türkiye, bu tehdide karşı önlem almaya girişti.

•Batıdaki tehlikeye karşı Balkan Antantı kurulmuştu.

•İtalya’nın 1935’te Habeşistan’ı işgal etmesi sonucu Orta Doğu’da kuvvet dengelerinin bozulması ve bölgede savaş olasılığını artırması üzerine Afganistan, İran, Irak ve Türkiye arasında Sadabat Paktı kurularak Orta Doğu’nun güvenliği sağlanmaya

Devamını oku...

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

(20 Temmuz 1936)

•Lozan Antlaşması’na göre, Boğazlar askersiz hâle getirilmiş ve Boğazlar Komisyonu kurulmuştu. Geçişlerde denetim ve kontrol yoktu. Bu durum, Türkiye’nin egemenlik haklarına büyük bir gölge düşürmüş ve güvenliğini tehlikeye sokmuştu.

-Avrupa’da silahlanma yarışı hızlanmıştı.

-İtalya’nın 1935’te Habeşistan’a saldırısı önlenememişti.

-Almanya’nın, askersiz bölge olan Ren Bölgesi’ne

Devamını oku...

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi

(18 Temmuz 1932)

Milletler Cemiyeti, Wilson ilkeleri uyarınca ve uluslararası barışı korumak amacıyla 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kurulmuştu.

Türkiye “Yurtta sulh, cihanda sulh" politikasını benimsemişti.

Türkiye, Musul sorununun çözümü, silahsızlanmayı

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/