Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Kpss Tarih Notları

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Tarihi

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.

Osmanlı hukuk sistemi şer’i (dini) esaslara dayanırdı. Hukukta temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve hadislerdi.

•Çağdaş hukuk kuralları, akıl ve bilimin esas alındığı anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerden meydana gelir.

Hukuk Alanında Yapılan inkılaplar

-1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü (20 Ocak 1921) -1924 Anayasasının Kabulü (20 Nisan 1924)

-Türk Medeni Kanunu’nun

Devamını oku...

1924 ANAYASASI

(20 Nisan 1924)

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni bir Türk Devleti kurulmuştu. Devletin şekillenmesi ve teşkilatlanmasının gerektirdiği birtakım sorunlar vardı.

1921 Anayasası olağanüstü şartlara cevap vermesi için hazırlandığından yetersizdi. Bu nedenle yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuldu.

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen yeni anayasanın en önemli özellikleri şunlardı:

1.Devletin dini İslam, dili Türkçe ve başkenti Ankara’dır.

2.“Türkiye Devleti’nin

Devamını oku...

Halifeliğin Kaldırılmasının Nedenleri Ve Sonuçları

(3 Mart 1924)

1.Nedenleri

•Saltanatın kaldırılması ve Sultan Vahdettin’in ülkeyi terk etmesinden sonra, TBMM’nin halifeliğe getirdiği Abdülmecit’in bir padişah gibi davranması Eski rejim taraftarlarının da Abdülmecit’in çevresinde toplanmaya başlamaları

•Halifelik kurumu var olduğu sürece cumhuriyet rejiminin tehlikede olması

•Halifeliğin yapılacak inkılaplar ve laik düzene geçiş için engel oluşturması

TBMM'de yapılan görüşmeler sonunda 3 Mart 1924 de

Devamını oku...

Cumhuriyetin İlanı

 (29 Ekim 1923)

•23 Nisan 1920’de açılan TBMM, kuruluş ve işleyiş biçimiyle fiilen bir cumhuriyetti. Ancak, ülkenin milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bir sırada bunun açıkça ifade edilmesi, sıkıntı meydana getirebilirdi.

1.Cumhuriyetin İlanının Nedenleri:

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması Yeni Türk Devleti’nin adının konması gereği Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanıp onaylanmış olması Demokrasinin temellerinin güçlendirilmek istenmesi Yeni Türk Devleti’nin devlet başkanını belirleme ihtiyacı

13 Ekim 1923’te Ankara’nın Yeni Türk Devleti’nin başkenti yapılması 1923 yılının Ekim ayı sonlarına doğru TBMM’de ortaya çıkan hükümet bunalımının çözümlenememesi

2.Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Anayasaya göre bakanların meclis

Devamını oku...

Seçimlerin Yenilenmesi Ve İkinci TBMM’nin Açılması

Anayasaya göre I. TBMM’nin çalışma süresi dolmuştu. 1 Nisan’da seçimlerin yenilenmesi kararlaştırıldı. Meclis, 16 Nisan 1923’te son toplantısını yapıp dağıldı.

II.TBMM, 11 Ağustos 1923’te toplandı. 23 Ağustos’ta da Lozan Antlaşması’nı onayladı. Halk Fırkası’nın kurulması (9 Eylül 1923), İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u boşaltması (6 Ekim 1923), Ankara’nın başkent oluşu ve Cumhuriyetin ilanı dahil inkılapların çoğunu, 1927’ye kadar görev yapan bu meclis

Devamını oku...