Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Cumhuriyet Tarihi

 Takvim, Saat Ve Ölçülerde Değişiklik

•Türk toplumunda kullanılan takvim, saat ve ölçülerin Batılı ülkelerden farklı olması, çeşitli zorluklar doğurmakta ve özellikle de ticaret hayatını olumsuz yönde etkilemekteydi.

Bu alanda yapılan ilk değişiklik takvimde olmuştur. 26 Aralık 1925 tarihinde çıkarılan bir yasayla “Miladi Takvim" kullanılması kabul edilmiş ve 1 Ocak 1926’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Aynı yasayla alaturka saat yerine “uluslararası saat sistemi kullanılmaya başlandı.

20 Mayıs 1928 tarihli yasayla da uluslararası

Devamını oku...

Eğitim Ve Kültür Alanındaki İnkılaplar

1.Tevhidi tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) ve Medreselerin Kapatılması

(3 Mart 1924)

Osmanlı Devleti’nde birbirinden farklı eğitim veren çok sayıda okul bulunmaktaydı. Bunlar medreseler, azınlık ve yabancı okulları ile XVIII. yüzyıldan itibaren açılmaya başlanan ve Batılı anlamda eğitim yapan okullardı. Ülkede eğitim birliği yoktu.

Bu durum ülkede ulusal birlik ve beraberliği ve dayanışmayı sağlayacak olan ulusal kültürün gelişmesini engelliyordu.

Bundan dolayı TBMM’nin açılmasından hemen sonra Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

3 Mart 1924’te kabul edilen Tevhidi

Devamını oku...

Soyadı Kanunu Nedir

Osmanlı Devleti döneminde toplumda soyadı kullanma zorunluluğu yoktu.

insanlar, genellikle isimlerinin sonuna babalarının isimleri de eklenerek veya doğduğu yerlerle anılırlardı.

Türk toplumunda yaşanan bu isim kargaşasına 21 Haziran 1934’te çıkarılan bir yasa ile son verilmiştir. Soyadı Kanunu ile her Türk ailesine öz adından başka soyadı da taşıma zorunluluğu getirildi.

Bu kanun gereği soyadları Türkçe olarak

Devamını oku...

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplar

-Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)

-Kıyafet Değişikliği ve Şapka Kanunu (1925)

-Miladi Takvimin kabulü (26 Aralık 1925)

-Uluslararası rakamların kullanılması (20 Mayıs 1928)

-Uluslararası ölçü birimlerinin kabulü (1921)

-Soyadı Kanunu nun Kabulü (1934)

-Hafta sonu tatilinin cumadan pazara

Devamını oku...

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

Hukuk, vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallardır.

Osmanlı hukuk sistemi şer’i (dini) esaslara dayanırdı. Hukukta temel kaynak Kur’an-ı Kerim ve hadislerdi.

•Çağdaş hukuk kuralları, akıl ve bilimin esas alındığı anayasa, kanun, tüzük ve yönetmeliklerden meydana gelir.

Hukuk Alanında Yapılan inkılaplar

-1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabulü (20 Ocak 1921) -1924 Anayasasının Kabulü (20 Nisan 1924)

-Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü (17 Şubat 1926)

-İsviçre'den uyarlanan Borçlar

Devamını oku...