Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Cumhuriyet Tarihi

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Girişi

(18 Temmuz 1932)

Milletler Cemiyeti, Wilson ilkeleri uyarınca ve uluslararası barışı korumak amacıyla 10 Ocak 1920’de Cenevre’de kurulmuştu.

Türkiye “Yurtta sulh, cihanda sulh" politikasını benimsemişti.

Türkiye, Musul sorununun çözümü, silahsızlanmayı

Devamını oku...

1923-1930 Arası Dış Politika

Bu dönemde, Lozan’dan kalan sorunların çözümüyle uğraşılmıştır.

1.Nüfus Mübadelesi (Değiş - Tokuş) Sorunu

•Lozan Antlaşması’na göre, Batı Trakya Türkleriyle İstanbul’daki yerli Rumlar hariç, Türkiye’deki Rumlar ve Yunanistan’daki Türkler yer değiştirecekti.

Yunanistan, işgal yıllarında İstanbul’a getirdiği Rumların da İstanbul’da kalmasını isteyince, Türkiye bunu kabul etmedi.

Yunanistan, Batı Trakya’daki Türklerin mallarına el koydu. Buna

Devamını oku...

Milli Dış Politikanın Dayandığı Temel İlkeler

İzlenmesi gereken milli dış politikanın unsurlarını şöyle sıralayabiliriz:

-İçeriği tamamen milli nitelikte olmalıdır.

-Milli hukuka dayanmalıdır.

-Misakımilli’de öngörülen sınırlar korunmalıdır.

-Milli savunmada her şeyden evvel kendi gücümüze güvenilmeli ve gerektiğinde milli güç harekete geçirilebilmelidir.

-Hayalci olunmamalı, milli gücümüz boş hayallerle

Devamını oku...

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, SAĞLIK VE TIP ALANINDAKİ GELİŞMELER

1939 yılına kadar demir yolu yapımına öncelik verildi.

Kabotaj Kanunu çıkarıldıktan sonra deniz taşımacılığı gelişti.

Okul, hastane, kamu binaları, baraj ve köprüler yapıldı.

ilk TBMM Hükümeti’nde Sağlık ve Sosyal Yardım

Devamını oku...

Sanayi Alanındaki Gelişmeler

Devlet, sanayileşmede özel sektörü destekledi. 1927’de Teşvikisanayi Kanunu (Sanayiyi Özendirme Yasası) çıkartıldı.

Ancak, yeterli sermayesi olmadığı için özel girişimci başarılı olamamış, bu nedenle, “devletçilik" ilkesi benimsenmiştir.

Devret, sanayileşmede Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde büyük yatırımlar gerçekleştirdi. Bu plan 1933’te uygulanmaya başlandı.

İzmit’te kâğıt sanayi, İstanbul’da

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/