Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

teşkilatı esasiye nedir

Teşkilatı Esasiye’nin Kabul edilmesi

Türk tarihinde ilk kez bu anayasa ile egemenlik millete verilmiştir. 20 Ocak 1921 Anayasası’nın bazı maddeleri:

*Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. İdare yönetimi halkın kendi kendisinin yönetmesi ilkesine dayanır.

*Yürütme gücü ve yasama yetkisi, milletin tek ve gerçek temsilcisi

olan Büyük Millet Meclisinde toplanır.

*Türkiye Devleti, Büyük Millet Meclisince yönetilir ve ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’ adını taşır.

*Büyük Millet Meclisinin seçimi iki yılda bir yapılır. Seçilenlerin üyelik süresi iki yıldır. Büyük Millet Meclisi üyeleri tüm ulusun vekilidir.

*Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, antlaşma ve barış yapılması, savaş kararı verilmesi gibi temel haklar, Büyük Millet Meclisinindir.

*Genel Kurul’da seçilen Büyük Millet Meclisi Başkanı hükümetin de başkanıdır.{jcomments on}

 

1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasi)

20 Ocak 1921 de kabul edilen Teşkilatı Esasinin özünü Mustafa Kemal'in 24 Nisan - 13 Eylül 1920 de TBMM ne sunduğu bildiriler oluşturur. Zaman ve birikim yokluğundan dolayı daha kapsamlısı yapılamadığından Teşkilat-ı Esasi maddeleri ile çelişmeyen Kanun-u Esasi maddeleriyle

yürürlükte tutulmuştur.

Bu Anayasa'ya göre :

1)Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

2)Yasama - Yürütme - Yargı görevi TBMMM'ne aittir.

3)Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır.

4)Şeriat hükümlerini uygulama görevi TBMM 'ne verilmiştir.

5)Meclis hükümeti sistemi geçerlidir.

Önemi;

1)Egemenliği Türk ulusuna veren ilk Anayasamızdır.

2)Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir.

3)Din meclis kontrolüne alınmıştır.

4)Bireylerin hak ve ödevlerine yer verilmemiştir.{jcomments on}

 
Powered by Tags for Joomla

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/