Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları : Tarihin.com

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI NELERDİR?

Coğrafi keşiflerin sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yolları bulunmuştur.

2. Fransızların Süveyş kanalını açmalarına kadar geçen süre içerisinde, Akdeniz Limanları eski canlılığını kaybetmiştir.

3. İpek ve Baharat yollarının eskisi kadar önemi kalmamıştır.

4. Atlas okyanusu limanları önem kazanmaya başlamıştır.

5. Uluslar arası ticaret faaliyetleri gelişmeye başlamıştır.

6. Kara ticaret yolları deniz ticaret yollarıyla rekabet edemeyecek hale gelmiştir.

7. Keşfedilen yerlerden Avrupa’ya fazla miktarda değerli maden taşınmıştır. Bu durum sayesinde toprağın önemi azalmış altın ve gümüşe olan itimat yükselmiştir. Zenginlik ölçütlüğü altın ve gümüşün fazlalığına göre nitelendirilir hale gelmiştir.

8. Avrupa’da ticaretle uğraşan burjuva kısmı zenginleşmeye başlamıştır. Zamanla soyluların elinde bulunan topraklara sahip olmaya başlamışlardır. Bunun neticesinde de Avrupa’da siyasal ve sosyal alanda eşitlik anlatışı ortaya çıkmaya başlamıştır.

9. İnsanlar yeni umutlar vadeden, keşfedilen yeni yerlere göç etmeye başlamışlardır.

10. Keşfedilen bölgelerde Hıristiyanlık dininin yayılması amaçlanmıştır.

11. Yeni keşfedilen yerlerin uyarlıkları sona ermeye başlamıştır.

12. Avrupalılar keşfedilen yerlerde sömürgecilik faaliyetlerine başlamışlardır.

13. Sömürgecilik faaliyetleri ile rekabetler başlamış ve sonucunda büyük savaşlar çıkmaya başlamıştır.

14. Yeni keşiflerin, yeni icat ve buluşların yapılmasıyla yüzyıllarca Katolik Kilisesi’nin halka aşıladığı bilgi ve inançların yanlışlığı anlaşılmış ve halkın kiliseye olan inancı zayıflamıştır.

15. Avrupa insanların merak ve araştırma isteği yeni kıta, ırk, uygarlık, bitki, hayvan vs. keşfedilmesiyle birlikte iyice artmıştır.

16. Avrupa’da bilim ve düşünce hayatında önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Keşiflerin etkisiyle de Rönesans ve Reform hareketleri başlamıştır.

17. Ticaret mallarının deniz yolu ile Avrupa’ya getirilmesi ile liman şehirlerinin önemini arttırmıştır. Şehirleşmeye olan ihtiyaç artmıştır. Şehirleşme yeni sosyal grupların doğmasına ve hayat seviyesinin yükselmesine sebep olmuştur.

18. Avrupa kültür ve sanat alanında gelişmeye başlamıştır.

Yorumlar  

 
#1 hamit 13-03-2017 18:11
Savlu olun
;-) ;-) ;-) 8)
Alıntı
 

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/