Azınlıkların Kurdukları

AZINLIKLARIN KURDUĞU CEMİYETLER

Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından kurulmuşlardır.

Mavri Mira Cemiyeti: Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışan bu cemiyetin amacı Büyük Yunanistan’ı kurmak, Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlanmasını sağlamaktır. Özellikle İzmir bölgesine faaliyetlerini göstermişlerdir. Yunan Kızılhaç ve Resmi göçmenler komisyonu bu cemiyete bağlı cemiyetlerdendir.

Pontus Rum Cemiyeti: Samsun ve Trabzon bölgesinde yeniden bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaç edinmiştir.

Etnik-i Eterya: 19’uncu yüzyılın başlarında kurulan bu cemiyet Yunanistan’ın bağımsız olmasını sağlamış ve 1829 Mondros Mütarekesinden sonrada Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlanmasını sağlamayı aça edinmiştir.

Hınçak ve Taşnak: Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyetin amacı Wilson ilkelerinden yararlanarak Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı amaç edinmişlerdir.

Alyans İsrailit ve Makabi: Yahudiler tarafından kurulan bu cemiyetler Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Filistin’de yani bir devlet kurmayı amaç edinmişlerdir.

Azınlık cemiyetlerinin genel özellikleri;

1. İtilaf devletlerince desteklenmişlerdir. Böylelikle işgallerin yolu açılmıştır.

2. Türk halkını yıldırma ve göçe zorlama politikası gütmüşler, sahte belgelerle bulundukları bölgelerde çoğunlukta olduklarını ispat etmeye çalışmışlardır.

3. Azınlık dini cemaatleri ve okulları tarafından desteklenmişlerdir.

4. Wilson ilkelerine dayanarak hareket etmişlerdir.Yorum ekle