Cemiyetler

AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN CEMİYETLER VE ÖZELLİKLERİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallerin başlaması üzerine Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından kurulmuş cemiyetlerdir. Genel olarak bölgelerinde kargaşa ve olaylar çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın kolayca uygulanmasını sağlamayı amaçlamışlardır. En büyük hedefleri ise bölgelerinde bağımsız devletler kurmak olmuştur.

Azınlıkların kurduğu cemiyetler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti: 1919 yılında İstanbul'da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Patrikhaneye bağlı olarak çalışan bu cemiyetin amacı Büyük Yunanistan’ı kurmak, Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlanmasını sağlamaktır. Özellikle İzmir bölgesine faaliyetler gösteren Mavri Mira Cemiyeti azınlıkların kurduğu cemiyetler içinde en geniş kapsamlı faaliyet gösteren cemiyet olarak ön plana çıkmıştır.

Rum Okulları İzcilik Kolları, Fener Rum Patrikhanesi, Yunan ve Trakya Komiteleri, Kordos Cemiyeti, Yunan Kızılhaç ve Resmi Göçmenler Komisyonu bu cemiyetin alt kolları olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle Kordos CemiyetiDoğu Karadeniz bölgesinde faaliyet göstererek ülke dışından Ermeni ve Rum göçmenler getirmiş, toplanan Ermeni ve Rum asıllı vatandaşları karışıklık çıkartmak için Anadolu'nun çeşitli bölgelerine sevk etmişlerdir.

2. PontusRum Cemiyeti: Batum'dan Sinop'a kadar Doğu Karadeniz sahillerini içine alan, Samsun ve Trabzon bölgesinde yeniden bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaç edinmiştir.

3. Etnik-i Eterya Cemiyeti:19’uncu yüzyılın başlarında 1814 tarihinde kurulan bu cemiyet Yunanistan’ın bağımsız olmasını sağlamaya çalışmıştır. Yunanistan 1829 tarihinde bağımsızlığını Edirne Antlaşması ile ilan edince faaliyetlerini durdurmuştur. 20'inci yüzyılın başlarında tekrar faaliyetlerine başlayan Etnik-i Eterya Cemiyeti Pontus Rum ve Mavri Mira Cemiyetlerini desteklemiştir.

4. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti: Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyetin amacı; Wilson ilkelerinden yararlanarak İtilaf Devletleri'nin yardımı ile Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesini içine alan Ermenistan Devleti kurmaktır.

5. Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Yahudiler tarafından kurulan bu cemiyetler; Osmanlı içinde yaşayan Yahudilerin ticari menfaatlerini korumaya çalışmış, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Filistin’de yeni bir devlet kurmayı planlamış ve kurulacak bu devlete ekonomik kaynak sağlamayı amaç edinmişlerdir.

AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN CEMİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1. İtilaf devletlerince desteklenmişlerdir.

2. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için çalışmışlardır.

3. Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

4. Kuruldukları bölgelerde kargaşalar çıkararak işgallerin gerçekleşmesinin yolunu açmışlardır.

5. Türk halkını yıldırma ve göçe zorlama politikası gütmüşler, sahte belgelerle bulundukları bölgelerde çoğunlukta olduklarını ispat etmeye çalışmışlardır.

6. Azınlık dini cemaatleri ve okulları tarafından desteklenmişlerdir.

7. Wilson ilkelerine dayanarak hareket etmişler ve bağımsız devletler kurmak için çalışmışlardır.


Yorumlar  

#20PPOYRAZZ02-11-2016 16:43
En tehlikeli cemiyet hangisidir?
Alıntı
#19sheqil jojjuk01-11-2016 17:33
valla panpa güzel derlerim şukulu oldu sayenizde
Alıntı
#18maviş31-10-2016 13:27
eyw güzel saolun :D
Alıntı
#17zamanın kölesi30-10-2016 15:25
Müthiş çok sağolun
Alıntı
#16miray su29-10-2016 10:11
işime yaradı zaten bütün inkılab ödevlerimi bu siteden yapıyorum :-):-)
Alıntı
#15Yusuf28-10-2016 17:34
:D yardımcı oldu sağolun 8)
Alıntı
#14ebruli21-10-2016 16:23
Valla tam not net cevaplar ;-)
Alıntı
#13betowen19-10-2016 17:00
idare eder eksik yazılar var
Alıntı
#12gfhju15-10-2016 07:07
kötü
Alıntı
#11yağmur09-10-2016 15:42
İmdadıma yetiştiniz valla
Alıntı

Yorum ekle