Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Azınlıklar Tarafından Kurulan Cemiyetler ve Özellikleri

AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN CEMİYETLER VE ÖZELLİKLERİ

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallerin başlaması üzerine Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar tarafından kurulmuş cemiyetlerdir. Genel olarak bölgelerinde kargaşa ve olaylar çıkararak Mondros Ateşkes Antlaşması'nın kolayca uygulanmasını sağlamayı amaçlamışlardır. En büyük hedefleri ise bölgelerinde bağımsız devletler kurmak olmuştur.

Azınlıkların kurduğu cemiyetler kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti: 1919 yılında İstanbul'da Rum Patrikhanesi tarafından kurulmuştur. Patrikhaneye bağlı olarak çalışan bu cemiyetin amacı Büyük Yunanistan’ı kurmak, Bizans İmparatorluğu’nun yeniden canlanmasını sağlamaktır. Özellikle İzmir bölgesine faaliyetler gösteren Mavri Mira Cemiyeti azınlıkların kurduğu cemiyetler içinde en geniş kapsamlı faaliyet gösteren cemiyet olarak ön plana çıkmıştır.

Rum Okulları İzcilik Kolları, Fener Rum Patrikhanesi, Yunan ve Trakya Komiteleri, Kordos Cemiyeti, Yunan Kızılhaç ve Resmi Göçmenler Komisyonu bu cemiyetin alt kolları olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle Kordos Cemiyeti Doğu Karadeniz bölgesinde faaliyet göstererek ülke dışından Ermeni ve Rum göçmenler getirmiş, toplanan Ermeni ve Rum asıllı vatandaşları karışıklık çıkartmak için Anadolu'nun çeşitli bölgelerine sevk etmişlerdir.

2. Pontus Rum Cemiyeti: Batum'dan Sinop'a kadar Doğu Karadeniz sahillerini içine alan, Samsun ve Trabzon bölgesinde yeniden bir Pontus Rum Devleti kurmayı amaç edinmiştir.

3. Etnik-i Eterya Cemiyeti: 19’uncu yüzyılın başlarında 1814 tarihinde kurulan bu cemiyet Yunanistan’ın bağımsız olmasını sağlamaya çalışmıştır. Yunanistan 1829 tarihinde bağımsızlığını Edirne Antlaşması ile ilan edince faaliyetlerini durdurmuştur. 20'inci yüzyılın başlarında tekrar faaliyetlerine başlayan Etnik-i Eterya Cemiyeti Pontus Rum ve Mavri Mira Cemiyetlerini desteklemiştir.

4. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti: Ermeniler tarafından kurulan bu cemiyetin amacı; Wilson ilkelerinden yararlanarak İtilaf Devletleri'nin yardımı ile Doğu Anadolu ve Çukurova bölgesini içine alan Ermenistan Devleti kurmaktır.

5. Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Yahudiler tarafından kurulan bu cemiyetler; Osmanlı içinde yaşayan Yahudilerin ticari menfaatlerini korumaya çalışmış, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Filistin’de yeni bir devlet kurmayı planlamış ve kurulacak bu devlete ekonomik kaynak sağlamayı amaç edinmişlerdir.

AZINLIKLAR TARAFINDAN KURULAN CEMİYETLERİNİN ÖZELLİKLERİ

1. İtilaf devletlerince desteklenmişlerdir.

2. Osmanlı Devleti'nin parçalanması için çalışmışlardır.

3. Türk topraklarının işgalini kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

4. Kuruldukları bölgelerde kargaşalar çıkararak işgallerin gerçekleşmesinin yolunu açmışlardır.

5. Türk halkını yıldırma ve göçe zorlama politikası gütmüşler, sahte belgelerle bulundukları bölgelerde çoğunlukta olduklarını ispat etmeye çalışmışlardır.

6. Azınlık dini cemaatleri ve okulları tarafından desteklenmişlerdir.

7. Wilson ilkelerine dayanarak hareket etmişler ve bağımsız devletler kurmak için çalışmışlardır.

Yorumlar  

 
#20 PPOYRAZZ 02-11-2016 18:43
En tehlikeli cemiyet hangisidir?
Alıntı
 
 
#19 sheqil jojjuk 01-11-2016 19:33
valla panpa güzel derlerim şukulu oldu sayenizde
Alıntı
 
 
#18 maviş 31-10-2016 15:27
eyw güzel saolun :D
Alıntı
 
 
#17 zamanın kölesi 30-10-2016 17:25
Müthiş çok sağolun
Alıntı
 
 
#16 miray su 29-10-2016 12:11
işime yaradı zaten bütün inkılab ödevlerimi bu siteden yapıyorum :-) :-)
Alıntı
 
 
#15 Yusuf 28-10-2016 19:34
:D yardımcı oldu sağolun 8)
Alıntı
 
 
#14 ebruli 21-10-2016 18:23
Valla tam not net cevaplar ;-)
Alıntı
 
 
#13 betowen 19-10-2016 19:00
idare eder eksik yazılar var
Alıntı
 
 
#12 gfhju 15-10-2016 09:07
kötü
Alıntı
 
 
#11 yağmur 09-10-2016 17:42
İmdadıma yetiştiniz valla
Alıntı
 

Yorum ekle

Sponsor Bağlantılar

   

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/