Cemiyetler

CEMİYETLER NELERDİR?

Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Osmanlı Devleti Antlaşma Devletleri'nin kontrolü altına girmiş ve yapılan tüm uygulamalara boyun eğmek zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki bu otorite boşluğu sebebi ile ülke topraklarında söz sahibi olmak isteyen cemiyetler kurulmuştur.

Genel olarak kurulan cemiyetler:

I. Azınlıklar ve Antlaşma Devletleri'nin denetiminde kurulup faaliyet gösteren Azınlık Cemiyetleri,

II. İstanbul hükümetinin politikası doğrultusunda faaliyet gösteren, Milliyetçi amaçlara karşı ve Milli Varlığa Zararlı cemiyetler,

III. Milli Mücadeleye destek veren, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattıkları Milli Cemiyetler, adı altında üç ana başlıkta toplanmaktadır.

 

Azınlıkların kurduğu cemiyetler

1. Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti

2. Pontus Rum Cemiyeti

3. Etnik-i Eterya Cemiyeti

4. Hınçak ve Taşnak Cemiyeti

5. Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler

1. Hürriyet ve İtilaf Fırkası

2. Sulh ve Selamet-i Osmaniye Cemiyeti

3. Teali-i İslam Cemiyeti

4. Kürt Teali Cemiyeti

5. İngiliz Muhipleri Cemiyeti

6. Wilson Prensipleri Cemiyeti

7. Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

8. Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

9. Lazistan Selamet-i Milliye Cemiyeti

10. Osmanlı İla-yi Vatan Cemiyeti

Milli Cemiyetler

1. Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

2. İzmir Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

3. İzmir Redd-i İlhak cemiyeti

4. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk cemiyeti

5. Kilikyalılar Cemiyeti

6. Milli Kongre cemiyeti

7. Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye cemiyeti

8. Kars İslam Şurası

9. Vahdet-i Milliye Cemiyeti

10. Milli Müdafaa Cemiyeti

11. Milli Karakol Cemiyeti

12. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan CemiyetiYorum ekle