Çanakkale Savaşı

ÇANAKKALE SAVAŞININ SONUÇLARI

İtilaf devletleri Çanakkale'de Türklerin kahramanlıklarıyla baş edememişler ve sonunda emellerinden vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Çok çetin muharebelerden sonra savaşı kaybettiklerini anlayan İtilaf devletleri geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

Çanakkale savaşının sonuçları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

1. Boğazlar açılamamış, bunun sonucunda da Rusya ile bağlantı kurulamamıştır. Çarlık ordusunun ihtiyaç duyduğu silah ve malzeme yardımı yapılamamış, Rusların iaşe kaynaklarından yararlanılamamıştır.

2. Almanların Bağdat demiryolundan faydalanmasının önü kesilememiştir.

3. İngiliz ve Fransız devletlerinin itibarları sarsılmış, Müslüman bir ülkeye yenilmeleri aynı dinde olan bazı sömürge toprakları halkının mukavemet göstermesine neden olmuştur.

4. Osmanlı Devleti'nin güney cephesinde Kanal hareketlerine girişmesinin önüne geçilememiştir.

5. Doğu cephesinde serbest kalması planlanan Rus ordusunun batıdan Almanya'ya yüklenme fırsatı ortadan kalkmıştır. Rus ordusu amaçlarına ulaşamamıştır.

6. Savaşın henüz 1916 tarihinde sona ermesi ümit ve ihtimali ortadan kaldırmıştır.

7. Bulgaristan bu savaş ile kesin olarak merkezi devletler safında yer almaya başlamış, İstanbul ve Berlin arasında emniyet hattı oluşturulmuştur. (Savaşların ilk yıllarında 6 Eylül 1915 tarihinde, Almanya ve Osmanlı Devleti ile ittifak akteden Bulgaristan, sonra Almanya'nın ısrarı üzerine Osmanlı Devleti'nin Meriç kıyısındaki arazi ile Karaağaç-Edirne tren istasyonunu terk etmesi sonucunda 14 Ekim 1915 tarihinde fiilen savaşta cephesini belli etmek durumunda kalmıştır.)

8. Çanakkale savaşına katılan İngiliz kuvvetlerinin toplamı 470.000, Fransız kuvvetlerinin toplamı ise 120.000 kişidir. Savaşın neticesinde ise yaklaşık olarak İngiliz kuvvetlerinden 120.000, Fransız kuvvetlerinden ise 30.000 kişi ölmüş ve yaralanmıştır. Yaklaşık olarak Müttefik kuvvetlerin 120.000 askeri de hastalanmıştır. Osmanlı ordusunda ise 120.000 kişi şehit olmuş ve yaralanmış, 90.000 askerde hastalanmıştır.

Neticede Çanakkale savaşına katılanların neredeyse yarısı savaş dışı kalmak zorunda kalmıştır.

9. Çanakkale savaşı ile Osmanlı ordusunun Balkan savaşlarında kaybettiği intibası geri kazanılmış, Türklerin kahramanlıkları ve savaşçılığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Türklerin savaş kudretini kaybetmedikleri görülmüş, Türk askerinin İtilaf askerlerinden üstün olduğu ispat edilmiştir.

Çanakkale Savaşında Türk komuta heyetinin düşman kuvvetlerini ilk çıkarma noktasında şiddet ve kuvvetle karşılama fikri kabul edilmemiş ve  neticesinde %60 oranında daha çok zayiat verilmiştir. Savaş sonunda Türk kumanda ve kurmay heyetinin değeri ortaya çıkmıştır.Yorum ekle