Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Atatürk'ün Konuşmaları : Tarihin.com

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Kurtuluş Savaşı sonucunda elde edilen bağımsızlık ve bu bağımsızlığın simgesi olan Türkiye Cumhuriyetini koruma, savunma şerefi ve sorumluluğu Atatürk tarafından Türk gençliğinin omuzlarına bırakılmıştır.

Devamını oku...

Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku

ATATÜRK’ÜN 10 ‘UNCU YIL NUTKU

Ey Türk Milleti!

Kurtuluş savaşına başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu, en büyük bayramdır. Bayramımız hepimize kutlu olsun.

Devamını oku...

Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanlığı Konuşması

ATATÜRK’ÜN İLK CUMHURBAŞKANLIĞI KONUŞMASI

Saygı değer Milletvekilleri ve değerli arkadaşlar!

Dünyada önemli ve olağanüstü olaylar karşısında, saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için bugün toplanmış bulunuyoruz.

Devamını oku...

Atatürk'ün İlk Meclis Konuşması

ATATÜRK’ÜN İLK MECLİS KONUŞMASI

Muhterem Milletvekilleri, değerli arkadaşlar!

Bugün içinde bulunduğumuz durumu, Meclisi âlinizin nazarında tamamıyla tecilli ettirebilmek için bazı beyanatlarda bulunmak istiyorum. Vukuu bulacak maruzatım bir kaç devreye ayrılabilir.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/