Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Sivas Kongresi Ve Önemi

 (4-11 Eylül 1919)

Amasya Genelgesiyle toplanacağı duyurulan Sivas Kongresi, çağrılı olanların yarısı kadar bir delegeyle 4 Eylülde toplanmıştır. Tartışmalı oturumlardan sonra, başkanlığına Mustafa Kemal seçilmiştir.

Kongrenin en tartışmalı konusunu "manda" sorunu oluşturur. Kurtuluş Savaşı'nda önemli konumları olan birçok kişi manda savunuculuğunu yapmıştır. Mandacılık,

kurtuluşa varan başka bir yol olarak sunulmuştur. Ülkenin farklı güçler tarafından parçalanması yerine tek bir devletin mandası altına girmesinin daha uygun olacağı savunulmuştur. Mandater devletin kim olacağı sorusuna verilen yanıt ise ABD’dir.

Kongrede üç gün boyunca tartışılan Manda sorunu, Rauf Bey'in ABD senatosundan bir heyetin Türkiye'de inceleme yapmak üzere telgraf çekilerek çağrılmasını içeren önerisinin kabul edilmesiyle çözümlenmiştir.

11Eylül 1919'da çalışmalarını sona erdiren kongre, şu kararları almıştır:

•Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi.

•Erzurum Kongresi'nin kararları genelleştirilerek kabul edildi.

•Bütün ülkeyi temsilen, başkanı Mustafa Kemal olan Temsil Heyeti oluşturuldu.

•Ali Fuat Paşa, Umum Kuvayi Milliye Komutanlığına atandı.

Önemi:

1)Erzurum Kongresi kararlan ulusa mal edildi.

2)Bölgesel mücadeleden ulusal mücadeleye geçiş sağlandı.

3)Temsil heyeti, TBMM'i açılana dek Bakanlar Kurulu işlevi gördü.

4)Misak-ı Milliye kesin hiçimi verildi.

Not: Kongre günlerinde ulusal mücadelenin ilk gazetesi olan İrade-i Milliye yayınlanarak halka bilgi verilmiştir.

•Güney Cephesini desteklemek amacıyla Adana’da Pozantı Kongresi toplanmıştır.

'

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/