Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Amasya Genelgesi Maddeleri Ve Önemi

22 Haziran 1919

Mustafa Kemal Paşa, yetki bölgesinde resmi görevinin gereğini sürdürürken, tüm Müdafaa-i Hukuk kuruluşlarını ve halkı temsil edecek genel bir kongre toplamaya kararlıydı. 8 Haziran günü Harbiye Nezareti tarafından İstanbul’a dönmesi bildirildi. Girişimini ulusa ve orduya mal etmek zamanı gelmişti. Mustafa Kemal Paşa, milli bütünlüğü sağlamak amacıyla üzerinde çalıştığı duyuru hazırlıklarına hız verdi. Ali Fuat Paşa, Rauf Bey, Refet Paşa, Samsun sancağından Hamit Bey ve

karargahı erkanı ile görüş birliğine varıldı. Amasya’da bulunmayan 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere Konya’daki 2. Ordu Müfettişi Cemal Paşa’nın düşünceleri, telgraf yazışmalarıyla alındı. Genel bir kongrenin Sivas’ta toplanması uygun görüldü.

Amasya Genelgesi, 22 Haziran 1919 günü Mustafa Kemal imzasıyla Anadolu’daki bütün askeri ve sivil makamlara, ayrıca İstanbul’da bazı kişilere gönderilmiştir.

Amasya Genelgesi, Maddeleri

1.Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.

2.İstanbul Hükümeti, merkezi sorumluluğunun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum, ulusumuzu yokmuş gibi göstermektedir.

3.Ulusun bağımsızlığını ancak ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.

4.Ulusun bu durumunu göz önünde tutarak onun hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her çeşit etki ve baskıdan uzak bir milli heyetin varlığı gereklidir.

5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin bir an önce toplanması kararlaştırılmıştır.

6.Bu nedenle bütün illerin her sancağından güvenilir üç temsilcinin mümkün olan süratle kongreye yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gereklidir.

7.Her olasılığa karşı bu hususun milli bir sır gibi tutulması ve temsilcilerin gerek görülen yerlerden kendilerini tanıtmadan geçmeleri gereklidir.

8.Doğu illerimiz adına, 10 Temmuz 1919 günü Erzurum’da bir kongre toplanacaktır. Bu Kongre için, doğu illerinin Müdafaa-i Hukuk-u Milliye ve Redd-i İlhak derneklerinden seçilmiş olan kişiler Erzurum’a doğru yola çıkmışlardır. O tarihe dek öteki illerin temsilcileri de Sivas’a ulaşabileceğinden Erzurum Kongresi’nin üyeleri de uygun görecekleri zamanda Sivas toplantısına katılmak üzere yola çıkacaklardır.

9.Bu maddelere göre, Müdafaa-i Hukuk-u Milliye dernekleri üyelerinin belediye başkanları tarafından seçilmeleri ve temsilcilerin yola çıkarılmalırı vatan sevginizden beklenmektedir. Temsilcilerin  Yerlerinin ve hareket zamanlarının bildirilmesi rica ulunur.

10.Bu telgrafın tarafınıza ulaştığı haberini İteklemekteyiz.

Amasya Genelgesi, İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti’ne karşı koymak için Türk ulusuna bir çağrıydı ve kısa bir süre sonra hükümet tarafından, öğrenildi. İstanbul’daki işgal kuvvetleri yetkilileri ille önlem olarak Mustafa Kemal Paşa’nın geri getirilmesi için hükümete baskı yapmaya başladılar.. Ayrıca karşı koyma girişimlerini önlemek amacıyla sadrazamı Paris Barış Konferansı'na davet ettiler. İstanbul Hükümeti, bu baskılara karşı önceki geri çağırma isteğini arttırarak Mustafa Kemal Paşa’yı zorlamaya başladı. Yanıt alamayınca ilgili memurlara, Paşa’nın emirlerine uyulmaması yönergesi verildi. Çalışması yine önlenemeyince tutuklanması için sonuçsuz kalan önlemler alındı.Mustafa Kemal Paşa, 27 Haziranda Amasya'dan Sivas’a, 3 Temmuzda Erzurum’a geldi. Her iki ilde de büyük coşkuyla karşılandı.İstanbul Hükümeti, 8/9 Temmuz gecesi, Mustafa Kemal Paşa’ya memuriyetten alındığını duyurdu. Aynı gece Mustafa Kemal kısa bir telgrafla "Vatanın selameti yolunda çalışmak üzere, çok sevdiği askerlik mesleğinden ayrıldığını ve bundan böyle milletin sinesinde bir ferd olarak çalışacağını" bildiriyordu.

Karar, ertesi günü bir yazıyla ulusa ve orduya açıklandı.

'

Yorumlar  

 
#1 çankırılı AYŞE 04-01-2016 09:57
8) :-) :lol: :lol: :D sizin yüzünüzden yazılıdaN 70 ALDIM.KEŞKEM YÜZ ALAYDIM İYİ OLURDU.ÇORUMLU BAŞAĞA SELAMLAR :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alıntı
 

Yorum ekle

'

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/