Atatürk'e Kemal Adını Kim Verdi

Atatürk'e Kemal Adını Kim Verdi

Mustafa Kemal Askeri Rüştüye'de zekası ve üstün kabiliyetiyle hemen kendini hissettiriyordu. Özellikle matematik dersine çok başarılıydı.Bu, bütün hocalarının dikkatini çekiyordu. çoğu zaman öğretmenleri o

nu bir öğrenci gibi değil,yetişkin biri gibi görüyorlardı. Matematik öğretmeninin adı Mustafa’dır. Bu hoca bir gün küçük Mustafa ya diyor ki: “Oğlum, senin de ismin de Mustafa benim de bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.”işte ulu önderimiz A t a t ü r k’ ün ilk büyük adı bu sınıfta zekayı anlayan bir öğretmen sayesinde böylece doğuyor.

Mustafa Kemal matematik derslerinde çok başarılı olduğundan öğretmenin olmadığı zamanlarda onun yerine diğer sınıflara öğretmenlik yapıyordu.Yorum ekle