Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'e İzmir Suikasti

Atatürk’ün İzmir’e yapacağı bir geziden yararlanacaklardı. Büyük Önder 16 haziran 1926’da İzmir’e varacaktı. Şehrin içine girmek için izleyeceği yol bilindiğinden, Kemeraltı semtindeki üç yol ağzında caniler Atatürk’ün otomobiline bombalar atacak, arkasından tabanca ateşi açıp kaçacaklardı. İleride hazırlanan bir otomobile atlayıp, Karşıyaka’ya varacaklar, oradan, hazırlanan bir motorla Sakız adasına sığınacaklardı.

Atatürk’ün gezisinde bir gün gecikme yapması,

Mustafa Kemal'in Samsun'a Hareketi

Mustafa Kemal Paşa son olarak 16 Mayıs 1919 Cuma selamlığından sonra padişahla görüştü.İşte bu görüşmede padişah ona Boğaz'da sıralanmış olan ve toplarını Saray’a çevirmiş .bulunan savaş gemilerini göstererek" Görüyorsun ben artık memleket ve milleti nasıl kurtarmak lazım geleceğini tasavvurda tereddüte düçar oluyorum" diyerek "İnşallah millet (Mütenebbih) akıllanmış ve müteyakkız olur, bu vaziyet-i elimeden .  gerek beni ve gerekse kendini tahlis (kurtarır) eder" demişti. Mustafa Kemal Paşa'dan milletin kurtarılmasını istiyordu. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa "Merak buyurmayınız

Atatürk'ün Hayatı

(1881 - 1933)  

Ali Rıza ile eşi Zübeyde Hanım’ın oğlu Mustafa, Selanik'te doğdu. Selanik’te Askeri Rüştiye" de öğrenci iken matematik öğretmeni Mustafa, küçük Mustafa’da gördüğü üstün zekayı değerlendirmek istemiş ve Ona, olgun ve eksiksiz anlamına gelen Kemal adını bağışlamıştır. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadi’sini bitirdikten sonra İstanbul’da Mekteb-i Harbiye'ye (Harp Okulu’na) yazıldı. 11 Ocak 1905'te Kurmay Subay olarak Şam’da bulunan beşinci

 Üniversite Reformu

Atatürk, Türkiye’nin hayatının bütün alanlarında olduğu gibi öğretim alanında da yeni bir yol çizerek ülkemizin maddi ve manevi gelişmesine yön vermiştir. Bu yönü belirten en güzel sözü 1935’te Ankara’da kurulan Dil ve Tarih  Coğrafya Fakültesinin girişinde yazılı olan : «Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.» sözüdür.Türklerin ilk yüksek öğrenim kurumlan olan medreseler, genellikle islam dini esaslarına uygun bilgiler okutuluyorlardı. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’da yaptırdığı ilk medrese bugünkü İstanbul Üniversitesinin başlangıcı sayılabilir. XVI. yüzyılın sonuna kadar intizamlarını koruyan medreselerin, sonraları çeşitli sebeplerle yetersiz kişilerin müderrislik yapmaya başlamaları yüzünden bozuldukları, bir türlü düzeltilemedikleri bilinmektedir. Tanzimatm ilanından sonra, İstanbul’da medreselerin yerine bir Darülfünun kurulması uygun görülmüşse de ilk açılan Darülfünun iki yıl sonra kapatılmıştı.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 yılında Darülfünunu Osmani, İstanbul Darülfünunu adını alarak tüzel

1881'den 1919'e Mustafa Kemal

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te dünyaya geldi. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. İlk öğrenimini Şemsi Efendi okulunda yaptı. Daha sonra Mülkiye Rüştiyesi okuluna girdi. Bu okulu bıraktıktan sonra Selanik Askeri Rüştiyesi’nin sınavını kazanarak öğrenimini sürdürdü. Rüştiye’den sonra Manastır Askeri İdadisi’ni, 1902 yılında İstanbul’daki Harp Okulu’nu bitirdi ve Harp Akademisi' ne girdi. Bu okullarda Sultan 2. Abdülhamit döneminin zararlı yönetimine karşı çalıştı. 1905 yılında Harp Akademisi’ni kurmay yüzbaşı olarak tamamladıktan sonra çalışmalarını sürdürdü. Bu nedenle çalışma arkadaşlarıyla tutuklanarak Şam'daki 5. Ordu’ya sürüldü. Şam’da bulunduğu sırada gizli çalışan Vatan ve