Tarihin.com

Tarih Hayal Mahsulü Olamaz.

Site İçi Arama

Atatürk'ün Görüşleri : Tarihin.com

Atatürk'ün Milleyetçilik Anlayışı

Bu anlayışı; tarih süreci içerisinde ve özellikle Osmanlılığın çöküş döneminde giderek terkedilmeye başlanan; Türk'ün öz kültürüne, örf, âdet ve geleneklerine yeniden dönerek ulusal olmayan bütün siyasal ve sosyal kültürel değerlerin terkedilişi anlamına gelir.

Bu anlayışta vatan Türk Vatani; ulus, Türk

Devamını oku...

Atatürk’ün Tarih Görüşü

Mustafa Kemal yeni bir tarih anlayışının kurulmasına da yol açtı. Osmanlı devrindeki tarih görüşü üç devrede incelenebilir:

1.Kuruluştan Tanzimat’a kadarki devre: Bunda sadece İslam tarihi okunup, Türklerin Müslüman olmadan önceki durumları, uygarlıkları, kurdukları devletler incelenmezdi.

2.Tanzimat’tan Birinci Meşrutiyet’e kadarki devre: islam tarihiyle birlikte sadece

Devamını oku...

Atatürk'ün Eğitime Verdiği Önem

Atatürk bir eğitimci olmamasına rağmen, eğitim ve öğretim ile yakından ilgilenmiştir. Atatürk, kendisine sorulan «Cumhurbaşkanı olmasaydınız ne olmak isterdiniz?» sorusuna cevap olarak «Maarifin başına geçmek isterdim» demiştir . Bu cevap da Atatürk'ün eğitime olan yakın ilgisini gösterir. Atatürk'ün eğitim alanında  ortaya koyduğu ilk hedef ; olabildiğince  kısa zamanda bilgisizliği gidermek, tüm yurtta okur yazar oranını  arttırmaktır .Mustafa Kemal, Sivas kongresinde  

Devamını oku...

Atatürk'ün Din Hakkındaki Görüşleri

ATATÜRK’ÜN DİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Atatürk yaşantısında sahip olduğu geniş bilgi birikimiyle her zaman gerçek dinle, batıl inanç, hurafe vb. ayırmış, yeri geldikçe de bu konularla ilgili toplumu aydınlatmak gereğini kendisinde hissetmiştir.

Devamını oku...

Atatürk'ün Gençlik ve Spora Verdiği Önem

ATATÜRK'ÜN GENÇLİK VE SPOR İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk devrimlerini gerçekleştirirken, ülkenin kalkınmasında, çağdaşlaşmasında ve muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi konusunda, gerekli gördüğü her konuya ayrı bir önem vermiştir.

Devamını oku...

Sponsor Bağlantılar

 

Tarih,Edebiyat,Genel Kültür...

Dogru Ve Güncel Bilginin Adresi.

http://www.ataturkilkeveinkilaplari.com/